završni rad
Kulturni turizam u Republici Hrvatskoj

Marija Predan (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije