diplomski rad
Primjena proširene stvarnosti u marketingu

Jasmina Jagetić Daraboš (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovPrimjena proširene stvarnosti u marketingu
AutorJasmina Jagetić Daraboš
Voditelj/MentorDražen Alerić (mentor)
Sažetak rada
Digitalizacija i nove tehnologije zahvatile su sve sfere društva, pa tako i marketing. Digitalni mediji već su u velikoj mjeri zamijenili tradicionalne, klasične kanale komunikacije, a trend njihovog razvoja je u kontinuiranom porastu. Poduzeća sve više uviđaju kako se najefikasnija marketinška komunikacija ostvaruje integracijom klasičnih i digitalnih medija, te se na taj način kreira cjelovita kampanja koja za posljedicu ima visoki učinak u ostvarenju ciljeva. Novi marketinški alati dolaze s pojavom novih tehnologija, zasnovanih na online platformama, čime su potrošačima dostupni u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjesto, kad god oni to požele. Najveća prednost novih, digitalnih medija jest u kvalitetnoj segmentaciji tržišta, pri čemu je omogućeno usko ciljanje komunikacijskim porukama tako da potrošači dobivaju samo one informacije koje ih zanimaju, a poduzeća time štede vrijeme i novac. Osim toga, proizvod ili usluga kvalitetnije se prilagođava kupcu, zahvaljujući povratnim informacijama od kupaca i dvosmjernoj komunikaciji i interakciji korisnika s poduzećem ili brandom. Interaktivnost je sadržaj kojem teže današnji potrošači. Oni žele biti uključeni u poslovanje branda i na taj način osjećaju povezanost s njim, što za posljedicu stvaranje zadovoljnih kupaca i gradnju lojalnog odnosa. Nove tehnologije, poput proširene stvarnosti, unijele su revolucionarne promjene u načinu komunikacije poduzeća s potrošačima. Tehnologija proširene stvarnosti pruža korisnicima širu sliku i otkriva nove spoznaje i mogućnosti. Smještanjem virtualno generiranih informacija u stvarni svijet potrošačima se nudi dodatna vrijednost komunikacije koja je od iznimne važnosti u današnjem marketinškom i potrošačkom svijetu, prepunom različitih informacija kojima se opterećuje korisnika. Primjenom novih tehnologija i digitalnih komunikacijskih kanala poduzeća brže i efikasnije postižu svoje ciljeve, a uz to stvara se konkurentska prednost. Da bi poduzeće opstalo i uspješno poslovalo, nužna je prilagodba novim trendovima u poslovanju i ponašanju potrošača.
Ključne riječie-marketing proširena stvarnost tehnologije
Naslov na drugom jeziku (engleski)Application of augmented reality in marketing
Povjerenstvo za obranuLenko Uravić (predsjednik povjerenstva)
Dražen Alerić (član povjerenstva)
Erik Ružić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika
SmjerMarketinško upravljanje
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The digitization and new technologies affected all areas of society, including marketing. Digital media have already replaced the traditional, classical communication channels in very big part, and the trend of their development is continuously increasing. The companies recognize that the most effective marketing communication is integration of conventional and digital media, and in that way is created integrated marketing campaign which has resulted in high performance in achieving the objectives. New marketing tools comes with the appearance of new technologies, based on online platforms, so they are available to consumers at any time and at any place, whenever they want. The biggest advantage of the new digital media is in the quality market segmentation, that allows good and narrow segmentation of communication messages so the customers get only information in which they are interested, so the company save time and money. In addition, the products and service quality is better and more adapted to customers, thanks to feedback from customers and two-way communication and interaction between customer and the company or brand. Interactivity is the aspect which is important for today’s consumers. They want to be involved in business brand and in that way they feel connection with the brand, and that build satisfied and loyal customer. New technologies such as augmented reality have brought revolutionary changes in way that companies communicate with consumers. Technology of augmented reality allows consumers to see bigger images and they explore new insight and opportunities. By placing virtual generated ideas in real world, consumers get bigger value of communication which is very important in today marketing and consumer worlds, filed with different information which burdens the user. By applying new technology and digital communication channels, the companies can quicker and more efficiently achieve their goals, and make competitive advantage. In order to company survive and successfully operated, the adjustment to new trends in business and consumer behavior is necessary.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:233179
PohranioEster Bencic