Paginacija

Uloga edukacije u razvoju socijalnog poduzetništva u republici hrvatskoj I njezin utjecaj na uspješnost menadžmenta socijalnih poduzeća
Uloga edukacije u razvoju socijalnog poduzetništva u republici hrvatskoj I njezin utjecaj na uspješnost menadžmenta socijalnih poduzeća
Nina Skurić
Doktorska disertacija usmjerena je na istraživanje razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj u odnosu na ulogu edukacije koja također utječe na upravljanje u društvenom poduzetništvu te na njegovu djelotvornost u pojedinoj lokalnoj zajednici. Nastoji se utvrditi bi li veća prepoznatljivost fenomena na institucionalnoj razini, kao i poboljšanje općeg razumijevanja uloge koju socijalno poduzetništvo može imati u hrvatskom društvu imalo pozitivan utjecaj na njegov...
Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije
Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije
Suzana Aflić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je “Uloga turističkih zajednica u iniciranju razvoja novih turističkih proizvoda destinacije”. Područje istraživanja su lokalne turističke zajednice i njihova uloga u pogledu razvoja turizma i turističkih proizvoda destinacije. Znanstvena metodologija primijenjena u ovoj doktorskoj disertaciji obuhvaća teorijsko i empirijsko istraživanje problematike. U teorijskom djelu rada opisani su dosadašnji teorijski doprinosi (domaće i...

Paginacija