Paginacija

Analiza geografskih obilježja atrakcijske osnove Švicarske
Analiza geografskih obilježja atrakcijske osnove Švicarske
Petra Udovičić
Ovaj završni rad se bavi analiziranjem prirodnih i antropogenih atrakcija Švicarske. Švicarska je primjer zemlje elitnog turizma. Razvoj turizma se temelji na valorizaciji prirodnih resursa. Turiste najviše privlače planine te specifične prirodne atrakcije. Bogata prošlost Švicarske doprinijela je ponudi antropogenih atrakcija. Švicarska turizam razvija na održiv način. Razvila se kao cjelogodišnja destinacija. Dobra prometna povezanost je omogućila razvoj turizma. Švicarska...
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Analiza globalnih tijekova izravnih inozemnih ulaganja
Elena Babić
Postoje inozemna izravna i neizravna ulaganja, izravna ulaganja su FDI dok su neizravna portfolio ulaganja i ostale vrste investicija. U slučaju FDI-a postoje brownfield i greenfield investicije. Vrijednost greenfield investicija na globalnoj razini u 2015. godini iznosila je 751 mlrd dolara, od toga 560 mlrd uloženo je u razvijene zemlje. Teorijama investiranja nastoji se objasniti način i funkcioniranje investiranja te pronaći najefikasniji put financiranja, javljaju se četiri glavne...
Analiza google adwords oglašavanja
Analiza google adwords oglašavanja
Daniela Špada
Google AdWords najveća je suvremena oglašivačka platforma na svijetu koja je od svojeg osnivanja uvelike promijenila sve do tada poznate kanale oglašavanja poput novina, televizije i drugih. Zahvaljujući Google AdWords-u, oglašavanje je postalo cjenovno pristupačno, te se takvo oglašavanje smatra najjeftinijim ulaganjem u promociju poduzeća, neovisno o njegovoj veličini. Predmet diplomskog rada analiza je revolucionarnog Google AdWords oglašavanja, sagledavanje kompleksnosti...
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Analiza i obilježja korištenja sredstava kohezijskog fonda Europske unije
Anđela Vrljić
Kohezijski fond financijski je instrument Europske unije koji djeluje od 1994. godine i namijenjen je jačanju gospodarske i socijalne kohezije EU-a. Fond osigurava financijske doprinose projektima koji doprinose postizanju ciljeva utvrđenih Ugovorom o Europskoj uniji u području okoliša i prometa. Članice korisnice su one države s bruto nacionalnim proizvodom po stanovniku, mjerenog paritetima kupovne moći, nižim od 90% prosjeka Zajednice, a koje imaju strategije koje vode do...
Analiza i političke borbe protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj
Analiza i političke borbe protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj
Marina Kocijan
Siromaštvo je trajan i globalan problem koji je vidljiv na svjetskoj razini. Usprkos poboljšanju na pojedinim područjima životnog standarda u kontekstu dostupnosti osnovne zdravstvene za štite i temeljnog obrazovanja, smanjenje nepismenosti i dječje smrtnosti, duži životni vijek itd., broj siromašnih u svijetu ne smanjuje se. Danas Hrvatska spada u srednji rang zemalja EU na temelju razine nejednakosti dohotka prema visini Ginijeva koeficijenta. Relativno siromaštvo ostalo je...
Analiza i problematika članka 9 japanskog ustava
Analiza i problematika članka 9 japanskog ustava
Matea Cakić
U ovom završnom radu predstaviti ću članak 9 japanskog ustava odnosno takozvanu pacifističku odredbu kojom se Japan odrekao rata i, u svrhu održavanja mira, odrekao držanja ratnih potencijala i vojnih institucija. Metodom analiziranja dostupnih članaka i knjiga na tu temu, predstaviti ću članak 9 s njegovom povijesnom pozadinom, formiranje Snaga obrane i njihov status i stanje, te argumente za i protiv revizije članka 9 japanskog ustava kako bi se razriješio problem istovremenog...
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Analiza i rudarenje posjeta web mjesta
Paolo Pelesk
Rudarenje posjeta Web mjesta relativno je novo područje koje se sve češće koristi u poslovnim procesima i pri donošenju odluka. Rudarenje podataka koristi se u većini grana: sigurnost, promet, trgovine, medicina, itd. Dok metode i alati za rudarenje Weba pronalaze uporabu za otkrivanje korisničkih uzoraka s Web mjesta ili mobilne aplikacije. Alati i metode proizašle iz rudarenja podataka posebno su prilagođene za probleme rudarenja Weba. Rezultati rudarenja koriste se najčešće u...
Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Analiza i usporedba suvremenih metodologija razvoja informacijskih sustava
Sandra Kazalac
Radom se teorijski razrađuju informacijski sustavi i razvoj informacijskih sustava s fokusom na agilne metode. Pronalaze se zajedničke karakteristike agilnih metoda kroz tablične prikaze kako bi se kroz istraživanje utvrdila mogućnost izvršenja komparativne analize s ciljem omogućavanja odabira metode razvoja. Upućuje se na prednosti i nedostatke te statističke pokazatelje o uspješnosti primjene metoda radi ukazivanja na potencijalna očekivanja ishoda primjene odabrane/odabranih...
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Analiza indikatora pouzdanja u Hrvatskoj
Luka Jovanov
Informacije o pouzdanosti poduzetnika i potrošača, dobivene kroz ankete i oblikovane u tzv. indikatorima pouzdanja, sustavno se prikupljaju kako bi se mogle signalizirati promjene u gospodarskoj aktivnosti, kako bi se otkrile prekretnice u ekonomskom ciklusu, pružio makroekonomski nadzor i oblikovale kratkoročne procjene i prognoze. Indikator pouzdanja je statistički indikator koji se temelji na rezultatima anketa koje ispituju poduzeća i potrošače o njihovoj trenutnoj ekonomskoj...
Analiza industrije video igara
Analiza industrije video igara
Ivan Pavelić
Industrija video igara zajedno s svojim tržištem čini jedan od najbrže rastućih i najnaprednijih grana gospodarstva u svijetu. Video igre prisutne su svuda oko nas; od jednostavnih mobilnih igara, pa sve do online igra koje povezuju milijune igrača, održavajući međunarodne turnire baš kao ostali sportovi, poput nogometa, košarke, hokeja itd. Video igre omogućile su kompanijama da steknu zaradu koja se broji u milijardama dolara, dok sami igrači mogu steći status zvijezde s...
Analiza inflacije i strukture nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Analiza inflacije i strukture nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Lucija Rupić
U ovom radu analizirana je inflacija i stopa inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflacija je povećanje opće razine cijena, dok je stopa inflacije stopa po kojoj cijene rastu. Postavlja se pitanje koja je optimalna stopa inflacije? Većina ekonomista smatra da je to inflacija koja je niska i stabilna i koja iznosi od 0 do 3%. Problem nezaposlenosti je egzistencijalni problem svakog pojedinca, njihovih obitelji te općenito stanovništva jedne države. Nezaposlenost trajno dovodi do...
Analiza informatizacije poslovnih procesa u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji u kući
Analiza informatizacije poslovnih procesa u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji u kući
Irina Alboretto
Cilj rada je prikazati poslovne procese u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji u kući te analizu informatizacije tih procesa. U radu su opisani poslovni procesi, poslovni informacijski sustavi posebice integrirani informacijski sustavi koji predstavljaju najčešće programsko rješenje u ovoj djelatnosti. Djelatnost zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući je atipična poslovna organizacija iz razloga što se gotovo svi procesi obavljaju van ustanove točnije u kući pacijenata,...

Paginacija