Paginacija

Analiza interesno - utjecajnih skupina i njihove percepcije uspješnosti projekta
Analiza interesno - utjecajnih skupina i njihove percepcije uspješnosti projekta
Ana Kapetanović
Da bi se uspješno identificirale sve interesno – utjecajne skupine potrebno je napraviti dubinsku analizu svih zainteresiranih strana. Analiza interesno - utjecajnih skupina je tehnika sistematičnog prikupljanja i analiziranja kvantitativnih i kvalitativnih informacija kako bi se ustanovilo čije interese treba uzeti u obzir prilikom provođenja projekta. Pomoću analize interesno - utjecajnih skupina mogu se identificirati veze između interesno - utjecajnih skupina i projekta te veze...
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Analiza internet trgovine poduzeća Biovega d.o.o.
Arijana Gorinjac
Internetska trgovina definitivno je prekretnica u načinu djelovanja poduzeća – danas je ta vrsta kupovine standard koji očekuje gotovo svaki kupac, a u budućnosti će doživjeti još mnogo promjena koje će omogućiti jednostavniju i lakšu kupovinu i prodaju putem interneta. Poduzeće koje svoje proizvode i usluge nudi kupcima putem interneta mora konstantno ulagati u učinkovitost internetske trgovine te analizirati marketinške aktivnosti vezane za istu, kako bi ponudili upravo...
Analiza izvještaja o dobiti u poduzeću Brana d.o.o.
Analiza izvještaja o dobiti u poduzeću Brana d.o.o.
Jelena Rengel
Cilj ovog rada bila je analiza raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Brana d.o.o. te se u tu svrhu provela horizontalna i vertikalna analiza, te analiza putem financijskih pokazatelja kojoj je za cilj bio promatrati uspješnost poduzeća. Ovim radom obuhvaćene su dvije poslovne godine, gdje se usporedba provela sa prethodnom godinom. Poduzeće ima znaĉajniji porast dobiti u promatranim godinama, a do povećanja dobiti došlo je zbog povećanja prihoda s poduzetnicima unutar grupe. Poduzeće...
Analiza izvještaja o financijskom položaju u poduzeću Rimac automiobili d.o.o.
Analiza izvještaja o financijskom položaju u poduzeću Rimac automiobili d.o.o.
Jurica Jurković
Cilj ovog završnog rada je detaljno analizirati i opisati izvještaj o financijskom položaju (bilancu). Bilanca je temeljni financijski izvještaj koji daje pregled stanja imovine, obveza i kapitala na određeni dan. Na promatranom poduzeću Rimac Automobili d.o.o. provedena je horizontalna i vertikalna analiza bilance i prikazani su financijski pokazatelji. Promatrana je bilanca za dvije poslovne godine. Poduzeće ima značajan porast aktive u promatranim godinama što se ogleda u porastu...
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Analiza izvora sredstava hrvatskih kreditnih institucija
Gordana Bošnjak
Najznačajnije institucije u kontekstu kreditnih institucija su banke. Gotovo sva istraživanja u svezi događanja na financijskom tržištu uglavnom se temelje na njima, s obzirom da su one nositelji glavnine događanja na istome. U kontekstu financiranja kreditnih institucija, moguće je govoriti o dvije osnovne skupine, a misli se na depozitne i nedepozitne izvore financiranja. Na njihovu visinu, ali i strukturu utječe čitavi niz čimbenika, dugoročnih i kratkoročnih utjecaja koji...
Analiza ključnih varijabli za ekonomski rast u RH
Analiza ključnih varijabli za ekonomski rast u RH
Edina Redžepi
Danas je veliki problem svake države nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost koja predstavlja problem i opterećenje za društvo jedne države, ali unatoč tome ne pojavljuje se ideja ili odlučna inicijativa za promjenom sadašnjeg stanja. Nadalje osobna i državna potrošnja prikazuju moć stanovništva i države u trošenju sredstava. Ključne varijable smo u radu definirali i opisali. Važna stavka u tim odnosima je i vanjskotrgovinska razmjena države prema kojoj se...
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Analiza kompetencija televizijske medijske pismenosti studenata I. godine Sveučilišta u Puli
Kristina Nefat
U današnjoj vladavini masovnih medija medijske kompetencije doprinose većoj svijesti o medijima i omogućuju razumijevanje masovnih medija te prepoznavanje manipulacije putem medija i utjecaja na društvo. Cilj provedenog istraživanja bio je istražiti poznavanje televizije kao medija na uzorku studenata 1. godine Filozofskog fakulteta i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli koje će ukazati na razinu kompetencija televizijske medijske pismenosti, ovisno o studijskom programu...
Analiza komunikacijskih aktivnosti Nacionalnog parka Brijuni
Analiza komunikacijskih aktivnosti Nacionalnog parka Brijuni
Natali Kenđel
Nacionalni park Brijuni je otočje smješteno u Jadranskom moru, odnosno zapadno od istarske obale nasuprot mjesta Fažane. Sastoje se od 14 otoka i otočića, a prostiru se na 33,9km. Nacionalni park Brijuni vrijedan su element istarske i hrvatske prirodne te kulturno povijesne baštine. Brijuni su 27. listopada 1983. proglašeni nacionalnim parkom i omiljena su turistička destinacija, te jedna od komparativnih prednosti Republike Hrvatske. Komunikacija se može definirati kao razmjena...
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Petar Zlomislić
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi koncentracije bankarskog sektora Republike Hrvatske. Kroz promatrane tablice nastojalo se prikazati koliko je zapravo koncentriran hrvatski bankarski sektor, te koliki je utjecaj banaka na cjelokupno gospodarstvo. Na početku rada objašnjava se sama financijska struktura, odnosno funkcije bankarskog sektora, povijest od 90ih do danas, kako se kretao broj banaka, koliko je stranih banaka bilo na tržištu, te njihov udio na hrvatskom tržištu....
Analiza koncentracije hrvatskog bankarskog sektora
Analiza koncentracije hrvatskog bankarskog sektora
Matija Kolak
U ovom radu naglasak se stavlja na koncentraciju, koje su njezine prednosti a koji su nedostaci, također govori se o njezinom utjecaju na financijski sustav, s aspekta stabilnosti, efikasnosti te kako ona utječe na tržišnu strukturu. Također u radu se nalazi utjecaj stranih banaka na domaće tržište, kako su one utjecale na kretanje broja banak u Hrvatskoj, koje su njihove prednosti i nedostaci te kako su utjecale na koncentraciju banaka .Koncentracija je vrlo bitan pojam, to su...
Analiza konkurencije na tržištu električne energije u Hrvatskoj
Analiza konkurencije na tržištu električne energije u Hrvatskoj
Petar Višić
Tema ovog završnog rada je analiza konkurenata na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj. Opisani su pojam tržišta i tržišnih struktura, među kojima se detaljnije razrađuju monopoli, duopoli, oligopoli te monopolističke konkurencije. Nadalje, objašnjava se važnost električne energije te regulatorni okvir u Hrvatskoj vezan uz proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Za tržište električne energije su vezani Hrvatska energetska regulatorna...
Analiza konkurencije u industriji mliječnih proizvoda
Analiza konkurencije u industriji mliječnih proizvoda
Ozren Doblanović
Konkurentnost je osnova koja određuje uspjeh ili neuspjeh tvrtke. Konkurentska strategija je definirana kao dugoročni plan određenog poduzeća kako bi postigao konkurentsku prednost nad svojim konkurentima u industriji u kojoj posluje. Strategijski management je taj koji postiže i održava konkurentsku poziciju putem konkurentske strategije. Mljekarska industrija bitna je grana prehrambene industrije Republike Hrvatske, te zapošljava oko 30 tisuća ljudi. Najveća snaga mljekarske...

Paginacija