Paginacija

Analiza konkurencije u industriji proizvodnje piva
Analiza konkurencije u industriji proizvodnje piva
Leo Harmadi
U radu smo definirali problematiku pivske industrije u Republici Hrvatskoj i njezinu važnost. Proizvodnja piva za Hrvatsku ima sve veći značaj kroz utjecaj na gospodarstvo pa se tako proizvodnja piva, odnosno industrija ogledava kroz pozitivne utjecaje na gospodarstvo. U proizvodnji piva dolazi do sve većih inovacija na tržištu kako bi se stekla konkurentska prednost. Sve je veći broj malih pivovara koje se pokušavaju probiti na tržište, a glavna proizvodnja usmjerena je na novi...
Analiza konkurencije u prehrambenoj djelatnosti u Hrvatskoj
Analiza konkurencije u prehrambenoj djelatnosti u Hrvatskoj
Claudia Pribanić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza konkurencije u proizvodnji vina
Analiza konkurencije u proizvodnji vina
Marko Diklić
Pozicija poduzeća na tržištu ovisi o brojnim čimbenicima. Glavni ciljevi su uvijek isti, biti konkurentan, opstati na tržištu, a istovremeno ostvariti zadovoljavajući prihod. U svrhu toga, provode se razne analize među kojima je najzastupljenija analiza pod nazivom Porterov model 5 sila. Analiziraju se konkurenti u industriji, supstituti, dobavljači, potencijalni sudionici i kupci. Uvijek treba uzeti u obzir da je tržište promjenjivo, konačan ishod ovisi o kontinuiranom ulaganju...
Analiza konkurencije u tekstilnoj industriji u Republici Hrvatskoj
Analiza konkurencije u tekstilnoj industriji u Republici Hrvatskoj
Karla Šimundža
Ovaj rad proučava analizu konkurencije te kontinuiranu i konfliktnu proizvodnju tekstila i odjeće u Republici Hrvatskoj. Daleko od podložnosti sila tržišta, igrači u sektoru tekstilne industrije su se neprestano borili da zadrže ili preuzmu kontrolu nad uvjetima proizvodnje i razvoja. Naprotiv, sektor doživljava smanjenu konkurenciju, gubitak poslovanja u većini zemalja i nedostatak pogodnosti za potrošače. Ostale djelatnosti doživjele su velike promjene u proizvodnim ...
Analiza konkurencije u voćarstvu
Analiza konkurencije u voćarstvu
Fabio Flego
Mediteransko područje klimatski i vegetacijski vrlo je specifično, dok povoljni klimatski uvjeti na mediteranskom području omogućuju sadnju različitih vočaka u Republici Hrvatskoj. Međutim, od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini svega 2.01% koristilo se za proizvodnju voća. Kada gledamo samu konkurentnost voćarskog sektora, trenutačno svjedočimo veoma niskoj proizvodnoj razini, nepovoljnoj konkurentnosti, prevelikim uvozom s konkurentskih tržišta, lošem tržišnom...
Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Analiza konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Daria Benko
Konkurentnost je mjera sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robu i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno povećanje realnog dohotka stanovništva (definicija OECD). Cilj rada je analizirati poziciju hrvatskog gospodarstva kroz odabrane indikatore te će se objasniti pozicija Hrvatske kroz razne indikatore u odnosu na deset najbolje rangiranih i deset manje rangiranih zemalja članica EU i komparacija zemalja prema IMD i GCI...
Analiza korištenja TikTok-a u svrhu edukacije
Analiza korištenja TikTok-a u svrhu edukacije
Laura Jovanović
TikTok je brzo stekao globalnu popularnost i posljednjih je godina postao kulturni fenomen. Platforma je revolucionirala način na koji ljudi stvaraju, konzumiraju i dijele video sadržaj kratke forme. Sa svojim sučeljem prilagođenim korisniku, kreativnim alatima i algoritamskim preporukama za sadržaj, TikTok je zaokupio pozornost milijuna korisnika diljem svijeta. Jedan od ključnih čimbenika koji pridonosi uspjehu TikToka je njegov naglasak na sadržaju koji generiraju korisnici i...
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Analiza korištenja instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) u zemljama jugoistočne Europe
Marin Lerotić
U ovom radu opisana su obilježja IPA instrumenata te svih pet komponenti koje IPA instrument obuhvaća. Želja zemalja da se uključe u veliku obitelj koje čine zemlje članice Europske unije zahtjeva određene prilagodbe za svaku zemlju pojedinačno. Nemaju sve zemlje iste uvjete, mogućnosti ili resurse kako bi ih se moglo sve svrstati u istu poziciju. Iz tog razloga analiziralo se dodijeljena sredstva po godinama unutar komponenti te se promatralo kretanje i razlike koje su se...
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Analiza korporativnih komunikacija poduzeća Podravka
Tomislav Srednoselec
Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do druge osobe. Upravljanje procesom komunikacije i razvoja strategije korporacije podrazumijeva kvalitetno kombiniranje različitih čimbenika i elemenata koji zajedno trebaju pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva. Korporacije i organizacije su društveni mehanizam, te je čine skupine ljudi. Kako bi proizveli proizvode i pružali usluge, ljudi uspostavljaju interakciju između i unutar organizacije. Da bi je mogli...
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Analiza korporativnog identiteta poduzeća NEXE
Dominik Kolarić
Korporativni identitet je osnovno sredstvo raspoznavanja, skup svih vizualnih i fizičkih karakteristika neke kompanije, koja se razlikuje od drugih poduzeća na tržištu. Stvara veliki utisak i bitan prvi dojam u mislima potrošača. Sve što nas usmjerava, podsjeća i po čemu je poduzeće prepoznatljivo je upravo korporativni identitet. Glavni cilj je da postane unikatna na tržištu, a na potencijalne kupce ostavi snažan i pozitivan utisak. Najvažnija funkcija je da poduzeće stekne...
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Analiza kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe
Antonela Bijažić
Rad se bavi analizom kretanja inozemnih izravnih investicija u zemljama srednje i jugoistočne Europe. U radu se definiraju inozemne izravne investicije (eng. Foreign direct investments – FDI), vrste FDI (Greenfield ulaganja i Brownfield ulaganja te spajanja i preuzimanja). U radu je objašnjen utjecaj financijske krize na inozemne izravne investicije, posebno u zemljama srednje i jugoistočne Europe, prilikom čega su zasebno analizirana kretanja inozemnih izravnih investicija u srednjoj...
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Analiza kretanja investicija u turizmu u RH i komparacija sa konkurentnim državama
Kristina Peršić
Turizam u Republici Hrvatskoj jedna je od najvažnijih gospodarskih grana. U razdoblju trajanja turističke sezone, sektor turizma zapošljava najveći dio radno sposobnog stanovništva, što u konačnici utječe na životni standard stanovništva. Privlačenjem izravnih inozemnih investicija turizam dugoročno doprinosi gospodarskom rastu, a kratkoročno kroz uravnoteženje platne bilance i poticanje dodatnog zapošljavanja u usko povezanim turističkim djelatnostima. Uloga turizma u...

Paginacija