Paginacija

Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Analiza makroekonomskih kretanja post - tranzicijskih zemalja Europske Unije
Antonija Vukoja Bošnjak
U teorijskom dijelu rada pojmovno se određuje i definira makroekonomija i objašnjava predmet makroekonomske analize. Objašnjavaju se bruto domaći proizvod, nezaposlenost, javni dug, vanjskotrgovinska razmjena. U drugom dijelu rada analizira se gospodarstvo post-tranzicijskih zemalja EU. Bruto domaći proizvod je naziv koji se daje ukupnoj novčanoj vrijednosti finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj ekonomiji u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje ističemo inflaciju, ona se...
Analiza makrookoline poduzeća
Analiza makrookoline poduzeća
Marina Zgrablić
Poduzeća danas posluju u dinamičnoj, složenoj, turbulentnoj okolini. Okolina utječe na poduzeće, ali i poduzeće ima utjecaja na okolinu. Okolina se dijeli na vanjsku i unutarnju okolinu. Analiza vanjske okoline odnosi se na analizu prilika i prijetnji, dok se analiza unutarnje okoline usmjerava na analizu snaga i slabosti poduzeća. Makrookolina poduzeća je dio vanjske okoline poduzeća, a čine je čimbenici ili vanjske sile iz okruženja poduzeća na koje poduzeće nema nikakvog...
Analiza marketinških apela
Analiza marketinških apela
Doris Penko
Oglasi danas zauzimaju velik dio medijskog prostora zato su i važni za analizu. U današnjici, na tržištu prepunom konkurencije gotovo je nemoguće prodati proizvod bez oglasa. Oglas povezuje proizvod s potencijalnim kupcem, a cilj mu je potaknuti interes za proizvodom ili uslugom. U tu svrhu marketinški stručnjaci koriste apele u oglašavanju koji imaju zadaću na kreativan način potaknuti želju, stvoriti interes i potrebu za oglašavanim proizvodom. Odabir apela ovisi o cilju...
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Analiza marketinškog okruženja na primjeru Uljanik grupe
Dajan Stojaković
U današnjici poduzeća posluju u sve neizvjesnijem i kompleksnijem okruženju. Ono se posebice intenzivira s pojavom suvremenoga doba, uslijed pojave brojnih promjena u svakidašnjem životu, navikama, ali i poslovanju. U takvim uvjetima, opstanak poduzeća, njihovo poslovanje i razvoj uvelike su otežani, ali i neizvjesni. Jedan od vodećih ciljeva poduzeća u suvremeno doba je uspješno istraživanje marketinškog okruženja i optimalno prilagođavanje nastalim uvjetima. Jedino je...
Analiza masovnih medija
Analiza masovnih medija
Vanesa Iličić
U današnje vrijeme masovnih medija marketing igra veliku ulogu. Ponuditi oglas možemo u tiskanim medijima, na radiju, televiziji i internetu. Naravno svaki medij ima svoje prednosti i nedostatke. Tisak kao prvi medij je ponudio čitateljima vizualni poticaj, koristeći različite fontove i boje, radio je pružio zvučnu dimenziju reklami, a televizija spojila oba elementa te video zapis koji je pružio cjelokupnu sliku onoga što se nudi. Internet je uz sve navedeno omogućio komunikaciju...
Analiza modne industrije
Analiza modne industrije
Ena Zgrebec
Cilj ovog rada je predstaviti koncept brze mode i njen razvoj kroz vrijeme, te pozitivne i negativne strane proizvodnje brze odjeće. U radu se opisuje kako je brza moda promijenila modnu industriju i što je sve utjecalo na njen razvoj i sveopću prihvaćenost među potrošačima. Kao najzastupljeniji maloprodajni lanac brze mode, ali i njen začetnik spominje se lanac trgovina Zara. Nadalje, ističe se poslovni model trgovina brze mode, te kako i čime trgovci brzih modnih marki utječu na...
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Analiza mrežnog sjedišta grada Vodnjana - Dignano
Barbara Ljevar
Pojavom Interneta promijenio se način na koji gospodarski subjekti posluju. Današnje društvo koje se temelji na znanju, informacijama i inovacijama, moralo se prilagoditi i usvojiti nove načine komunikacije i poslovanja. ˝Mreža˝ je postala temeljna infrastruktura, koja je omogućila suvremenom društvu razmjenu informacija i znanja, što za posljedicu ima pojavu novih pojmova i razvoj novih sustava poput elektroničkog poslovanja, elektroničke trgovine i elektroničke razmjene...
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Analiza nastupa Zagrebačkog kazališta mladih na društvenim mrežama
Šemsa Crnčević
Komunikacija je jedan od najvažnijih čimbenika u poslovanju. Kako je uz samo informiranje uloga komunikacije i edukativna, rekreativna, persuazivna s time je sve važnije da poduzeća, ali i ostale institucije komuniciraju s svojim potrošačima redovno, da im budu dostupniji, te na taj način stječu svoj ugled u konkurentom poslovnom svijetu. Internet poslovanje danas dobiva sve veću ulogu u poslovanju nekog poduzeća. Posebno sve važnije postaju društvene mreţe. Tako se društvenim...
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Analiza nastupa na internetu turističke destinacije Istre i Toskane
Tea Sanković
Internet marketing danas nalazi široku primjenu u turizmu te predstavlja stratešku odrednicu poslovanja gotovo svakog subjekta iz sektora turizma. Može se definirati kao primjena interneta i ostalih srodnih digitalnih tehnologija zajedno sa tradicionalnim komunikacijama za postizanje marketinških ciljeva. Turističke destinacije posvećuju veliku pažnju pri nastupu na internetu kako bi bile prepoznatljive na turističkom tržištu i povećale konkurentnost. Putem službenih...
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Analiza nastupa tri najveće hrvatske banke na društvenoj mreži facebook
Valentina Baf
Društvene su mreže postale nezaobilazna aktivnost današnjice, one su izvorišna tema razgovora među ljudima, ponajviše među mladima. One su digitalni medij čiji je razvoj omogućen razvojem interneta i platforme koja podržava takav sustav. Digitalizacija nije uvjetovala samo način na koji korisnici pretražuju sadržaj i dolaze do informacija već i njihovo ponašanje i razmišljanje. Promjena ponašanja i razmišljanja korisnika uvjetovala je i promjene u poslovanju raznih...
Analiza normalnih, nužnih i luksuznih dobara
Analiza normalnih, nužnih i luksuznih dobara
Lino Andro Gabelić
Tema ovog završnog rada je „Analiza luksuznih, nužnih i jeftinih dobara“. U prvom dijelu dijele se i opisuju ekonomska dobra kako bi se lakše razumjela sljedeća faza rada. Zatim slijede analize, opisi i primjeri luksuznih, nužnih i jeftinih dobara, uz dodatak normalnih dobara, kako bi razumjeli što su ta dobra, zašto određena dobra spadaju u tu kategoriju i tko i zašto ih konzumira. Spomenute su i „anomalije“ kao što su Veblenov efekt, Engelov zakon i Giffen dobra. Pozni...
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske
Mihaela Šarić
Tema rada je analiza odabranih obilježja prehrambene industrije Republike Hrvatske. Prehrambena industrija predstavlja važnu sastavnicu svakog gospodarstva, tako i hrvatskoga. Zapošljava veliki broj ljudi, ostvaruje najviše prihode unutar prerađivačke industrije, te posjeduje velike proizvodne kapacitete. U radu su rangirane tvrtke prema financijskim i tržišnim pokazateljima, te su dobiveni podaci objedinjeni AHP metodom, koja se pokazala primjerenom u slučaju višekriterijskog...

Paginacija