Paginacija

Zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti
Zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti
Mirna Romić
Kao tema vodilja ovog rada bila je zastupljenost likovnih umjetnica u literaturi o likovnoj umjetnosti. Ako samo malo proučimo literaturu o povijesti umjetnosti, brzo se može doći do konstatacije da prije 19. stoljeća nema baš zabilježenih ženskih imena u povijesti umjetnosti. No morali smo otkriti zašto je to tako. Kako povijest umjetnosti, odnosno i sama likovna umjetnost, prati kulturno povijesna zbivanja svog vremena morali smo nešto reći o položaju žena općenito u društvu...
Zastupljenost odgojnih i obrazovnih sadržaja u animiranom filmu Snježno kraljevstvo
Zastupljenost odgojnih i obrazovnih sadržaja u animiranom filmu Snježno kraljevstvo
Gabrijela Njerš
U radu se razmatraju mogućnosti korištenja animiranoga filma u kontekstu odgoja i obrazovanja na primjeru crtanoga filma „Snježno kraljevstvo“. Definiran je film kao medij koji ima veliki utjecaj na djecu, a poseban je naglasak na crtanom filmu kao podvrsti animiranoga filma. Analiziran je crtani film „Snježno kraljevstvo“ s obzirom na filmska izražajna sredstva, te su izdvojene poruke filma koje mogu odgojno utjecati na djecu. Film je kontekstualiziran i s obzirom na...
Zavarivanje raznorodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Zavarivanje raznorodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Samir Grudić
U radu je dokazana mogućnost zavarivanja raznorodnih čelika. Prikazano je zavarivanje MAG postupkom praškom punjenom žicom AISI 316L čelika sa DH36 čelikom. Zavarivanje je izvedeno na sučeljenim spojevima u vertikalnoj i zidnoj poziciji na keramičkoj podlozi. Provedena je vizualna kontrola spoja, penetrantska kontrola, ultrazvučna kontrola te ispitivanje mehaničkih svojstava spoja. Provedeno je mjerenje brzine zavarivanja, te unos topline u zavareni spoj.
Zavarivanje raznovodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Zavarivanje raznovodnih čelika - MAG postupkom zavarivanja
Samir Grudić
U radu je dokazana mogućnost zavarivanja raznorodnih čelika. Prikazano je zavarivanje MAG postupkom praškom punjenom žicom AISI 316L čelika sa DH36 čelikom. Zavarivanje je izvedeno na sučeljenim spojevima u vertikalnoj i zidnoj poziciji na keramičkoj podlozi. Provedena je vizualna kontrola spoja, penetrantska kontrola, ultrazvučna kontrola te ispitivanje mehaničkih svojstava spoja. Provedeno je mjerenje brzine zavarivanja, te unos topline u zavareni spoj.
Zavičajna baština Peroja u radu sa predškolskim djetetom
Zavičajna baština Peroja u radu sa predškolskim djetetom
Ivana Štokovac
Ovaj rad pisan je s ciljem predstavljanja Peroja i jedinstvene perojske kulturne baštine. Prikazuje povijest Peroja, kao i njegovu materijalnu i nematerijalnu baštinu. Prije svega, opisano je djelovanje Društva perojskih Crnogoraca „Peroj 1657.“, u nastojanju njegovanja narodnih pjesama, plesova, i drugih osobitosti s najmlađim pripadnicima. Jedno od poglavlja nudi prijedloge i ideje za kvalitetniji, usmjereniji i potpuniji rad s djecom predškolske dobi. Kroz rad doznajemo zašto je...
Zavičajna književnost u obzoru projektne nastave
Zavičajna književnost u obzoru projektne nastave
Karla Zadravec
Ovim se radom nastoji ukazati na važnost njegovanja zavičajnoga govora i tradicije kao i provođenja načela zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika. Riječ je o najvažnijem idiomu, učenikovom prvom govoru, koji se usvaja spontano, u okružju doma. Kako je tradicionalna nastava donedavno stavljala učenike u pasivnu poziciju, u prvome se dijelu rada upućuje na potrebu mijenjanja ustaljenih metoda rada u školama i napraviti pomak prema samostalnom učenju istraživanjem. Isto tako,...
Zavičajna kultura i tradicijska glazba Istre u odgoju i obrazovanju učenika
Zavičajna kultura i tradicijska glazba Istre u odgoju i obrazovanju učenika
Ivan Licul
Danas, nastavno područje glazbena kultura, ne sadrži samo glazbeni odgoj učenika, već ga prožimaju dva temeljna načela: jedno je psihološko, a drugo kulturno-estetsko. Važno mjesto u nastavi glazbene kulture dobiva stvaranje interesa učenika prema tradicijskoj kulturi, a posebno tradicijskoj glazbi kroz tradicijska glazbala, plesove, običaje i sve vrijednosti istarskog zavičaja, koji se međusobno prožimaju i utječu na oblikovanje kako ukusa u glazbi tako i obogaćuju estetske...
Zavičajna tradicija u glazbenom stvaralaštvu Marijana Jergovića
Zavičajna tradicija u glazbenom stvaralaštvu Marijana Jergovića
Vinka Bedeković
U radu se analizira život, stvaralaštvo i ostavština Marijana Jergovića, utemeljenost njegovoga glazbenog stvaralaštva na podravskoj glazbenoj tradiciji, utjecaj njegovoga glazbenog stvaralaštva na identitet i kulturni etos Pitomače i Podravine te značaj i vrijednost njegove glazbene ostavštine. Osim skladateljskoga stvaralaštva i dirigentskoga i glazbeno-pedagoškoga rada, značajan dio Jergovićeve glazbene djelatnosti obilježio je njegov melografski rad koji predstavlja...
Zavičajni autori u nastavi materinskoga jezika
Zavičajni autori u nastavi materinskoga jezika
Katarina Đoić
Dijete najbolje poznaje svoj materinski jezik i prije ulaska u svijet školovanja ima predodžbu o funkcioniranju jezika, ustroju rečenice, njezinoj primjeni i poimanju. Ulaskom u svijet školovanja počinje učiti standardni jezik i primjećivati da se taj jezik razlikuje od njegovoga primarnoga jezika. Potreba za lakšim usvajanjem standardnoga jezika uvjetuje primjenu načela zavičajnosti. Opisom zavičajnih autora, Josipa Lovretića, Slavka Jankovića, Ane Šebalj obuhvaćene su...
Zavičajni govor kod djece vrtićke dobi
Zavičajni govor kod djece vrtićke dobi
Karin Červar
Kroz ovaj rad nastojalo se istražiti koliko djeca često koriste zavičajni govor u obiteljskom okruženju i vrtiću. Objašnjavaju se materinski jezik, dijalekti, zavičajni govor. Opisuju se faze govorno-jezičnog razvoja, tijek razvoja govora i jezika od rođenja do sedme godine, kako televizija utječe na kulturu i jezik te koje se sve vrste teškoća pojavljuju u razvoju govora i jezika. Opisuju se hrvatska narječja (štokavski čakavski i kajkavski) koja označavaju govor nekog...
Zavičajnost u glazbenom odgoju učenika na primjeru čakavskog narječja
Zavičajnost u glazbenom odgoju učenika na primjeru čakavskog narječja
Ana Glasnović
Kroz ovaj rad je prikazan sam predmet Glazbena kultura, Kurikulum, Plan i program za Glazbenu kulturu, te zastupljenost čakavskih pjesama u udžbenicima. Istraživanje je započelo zbog pretpostavke da učitelji ne znaju puno o čakavskom narječju i da su pjesme na čakavskom narječju slabo zastupljene u udžbenicima. Prema istraživanju, možemo vidjeti da se učenicima koji dolaze s takvog područja budi osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji. Učitelji bi se trebali dodatno...
Zaštita i korištenje pitkih voda - projektni dan
Zaštita i korištenje pitkih voda - projektni dan
Leina Buršić
Rad s djecom rane i predškolske dobi vrlo je složen proces odgoja i obrazovanja. Svaki odgajatelj treba težiti da djeca postignu što bolje rezultate, u koje neizostavno spadaju znanja i vještine koje dijete stječe prilikom boravka u odgojnoj skupini. Zbog toga je vrlo bitno svoje podučavanje, način odgoja, učiniti što zanimljivije i raznovrsnije. Iako nas voda okružuje, s vodom se susrećemo svakodnevno i vrlo je bitna za život, pravu vrijednost dobiva u trenutku kada vrijednosti...

Paginacija