Paginacija

Zaštita i uništavanje-književne baštine na području današnje Europe tijekom Drugog svjetskog rata
Zaštita i uništavanje-književne baštine na području današnje Europe tijekom Drugog svjetskog rata
Marija Popović Matacun
Mogućnost uništavanja kulturne baštine, koja bi se koristila kao sredstvo političke dominacije, zahtjeva od knjižničara, muzejskih kustosa, arheologa i arhivista da preuzmu odgovornosti koje bi mogle proširiti trenutne definicije njihovih uloga. Baština nije samo predmet estetskog doživljaja, već je ujedno i nadogradnja čovjekovog pamćenja, odnosno instrument kolektivnog pamćenja zajednice. Osim tragičnih gubitaka ljudskih života koji su sustavni dio rata, prisutno je...
Zaštita izuma patentom, uporabnim modelom i poslovnom tajnom - usporedba
Zaštita izuma patentom, uporabnim modelom i poslovnom tajnom - usporedba
Mihovil Špehar
Izum je novo i inventivno rješenje tehničkog problema. Kako bi se zaštitio izum postoje pravni mehanizmi zaštite, odnosno prava intelektualnog vlasništva pogodna za zaštitu proizvoda. Patent je jedan od njih. Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema. Dugotrajna zaštita koja pruža nositelju prava sigurnost i mogućnost za naknadu štete. Uporabni model je mali patent kojim se pruža kraća zaštita većinom za poboljšanja izuma...
Zaštita obitelji i brakova u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2017. godine
Zaštita obitelji i brakova u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2017. godine
Matea Doležal
Suvremeno doba utjecalo je na mnoge promjene u životu, vrijednostima i stavovima ljudi diljem svijeta. Ono je izmijenilo i nekadašnje perspektive prema obitelji i brakovima, a o čemu svjedoče kvalitativni i kvantitativni podaci u današnjici. Rezultat toga je napuštanje nekadašnjih tradicionalnih vrijednosti vezanih uz brak i obitelj. U proteklih nekoliko dekada, posebice u razvijenim državama svijeta, zabilježen je trend smanjenja broja brakova, povećanja razvoda i samohranih...
Zaštita od računalnih virusa
Zaštita od računalnih virusa
Ivana Dangubić
Mnogi korisnici računala susreli su se u svom radu s nekom vrstom zlonamjernog softvera. Računalni virus ima sposobnost repliciranja u datotečni sustav i prenošenja sa računala na računalo uzrokujući veliku štetu. Virus se može širiti na razne načine kao što je privitak elektroničke pošte, web stranice, poveznice na društvenim mrežama, disketa, CD, DVD, USB uređaja isl. Pojavom prvih virusa pojavljuje se ubrzo i pojam antivirusni program. Antivirusni program može brzo...
Zaštita osobnih podataka tijekom kupovine na internetu u vrijeme COVID-19 pandemije
Zaštita osobnih podataka tijekom kupovine na internetu u vrijeme COVID-19 pandemije
Leonarda Milevoj
U današnje vrijeme gotovo sve se može riješiti putem interneta pa se tako i olakšala Internet kupovina za sve ljude diljem svijeta. Glavno je usredotočenje na pronalaženje najefikasnijeg načina pri kojima bi se i ljudima koji nisu informatički pismeni omogućilo obavljanje svih dužnih obveza putem par klika online. Analizom istraživanja koje je provedeno putem anketnog upitnika rezultiralo je tome da se Internet kupovina povećala tijekom COVID – 19 pandemije te da većina...
Zaštita potrošača usluga u Hrvatskoj
Zaštita potrošača usluga u Hrvatskoj
Filamena Peroli
Kada god kupujemo robu ili usluge, doprinosimo profitabilnosti poduzeća od kojih kupujemo te svih njihovih trgovinskih partnera. Ponekad se u velikoj mjeri ne slažemo s politikom ili etičnošću poduzeća, a jedini učinkovit način iznošenja naših stavova je upotrebom naše moći kao potrošača u obliku lobiranja, pisanja pisama ili bojkotom. Dokazano je da mnoge odrasle osobe ne samo da nisu svjesne načina na koji njihove individualne potrošačke navike mogu utjecati na...
Zaštita privatnosti hotelskog gosta
Zaštita privatnosti hotelskog gosta
Marta Kovač
Potreba za turizmom i kvalitetnim odmorom je, u današnje suvremeno doba, sve veća. Upravo zbog te potrebe ugostiteljski objekti moraju pružati turistu sigurnost u turističkoj destinaciji kako bi se isti vratili. Briga o gostu, njegova zaštita privatnosti te sigurnost zahtjeva osposobljeno i motivirano osoblje koje zna učinkovito komunicirati i poštuje zadane procedure. Obveze vođenja brige obuhvaća udobnost, poštivanje i sigurnost prava privatnosti gosta. Također hoteli moraju...
Zaštita privatnosti turističkih subjekata u hrvatskom i usporednom pravu
Zaštita privatnosti turističkih subjekata u hrvatskom i usporednom pravu
Karla Matić
Zaštita privatnosti turističkih subjekata nije dovoljno medijski eksponirana kako bi se društvo zainteresiralo na promjene koje najnovije izmjene i dopune donose, stoga se napravio rezime odnosno kronološki razvoj događaj od 1995. godine, do najnovijih izmjena u hrvatskom pravnom sustavu i zakonodavstvu. GDPR, odnosno Opća uredba o zaštiti podataka, dobila je veću medijsku pozornost 2018. kada ju je većina članica Europske unije uvela u nacionalno zakonodavstvo. Hipoteza kojom se...
Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj i njihova uloga u turizmu
Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj i njihova uloga u turizmu
Antonio Čolo
Tema ovog završnog rada je uloga turizma u održivom razvoju zaštićenih područja. Osnovni razlog provođenja istraživanja bio je stjecanje boljeg uvida u zaštitu prirode, način odvijanja turizma u zaštićenim područjima i upravljanje njime. Istraživanje je pokazalo da održivi turizam igra glavnu ulogu u upravljanju zaštićenim područjima, doprinoseći ekonomskom razvoju i očuvanju zaštićenih područja stvaranjem prihoda, koji će se koristiti za održivo upravljanje pojedinog...
Zašto Hrvatska ima mnogo korisnika mirovina - koji su fiskalni učinci?
Zašto Hrvatska ima mnogo korisnika mirovina - koji su fiskalni učinci?
Patricija Jerešić
Mirovinski sustav Republike Hrvatske dio je socijalnog osiguranja te se temelji na tri mirovinska stupa. Prvi mirovinski stup temelji se na međugeneracijskoj solidarnosti, odnosno radu osiguranika za današnje korisnike mirovinskog osiguranja. Drugi stup temelji se na individualnoj kapitaliziranoj štednji koja je obavezna za svakog osiguranika. Prvi i drugi mirovinski stup obavezni su za sve, dok je treći mirovinski stup dobrovoljan. Mirovinsko osiguranje veoma je važno za društvo jer...
Zašto oporezivati imovinu
Zašto oporezivati imovinu
Danijel Petrović
Imovina je jedan od najboljih pokazatelja bogatstva pojedinca, uz to imovinu je vrlo teško sakriti što je imovinu u prošlosti učinilo idealnom poreznom osnovicom. Porez na imovinu jedan je od najstarijih poreznih oblika te se ovaj porezni oblik i danas koristi u suvremenim poreznim sustavima. U teoriji navode se razni argumenti zašto oporezivati imovinu, a glavni je snažnije oporezivanje bogatstva pojedinca na temelju njegove imovine. Ipak danas su ti argumenti manje uvjerljivi...
Zašto su važni doprinosi za mirovinsko osiguranje?
Zašto su važni doprinosi za mirovinsko osiguranje?
Gorica Karlović
Cilj ovog završnog rada je analiza doprinosa kao jedne vrste javnih prihoda s posebnim naglaskom na važnost doprinosa za mirovinsko osiguranje. Doprinosi za mirovinsko osiguranje su vrsta parafiskalnih davanja, čija je temeljna zadaća financiranje sustava mirovinskog osiguranja. Doprinosi su se prvi put javili još u 13. stoljeću u Engleskoj, ali pruskog kancelara Bismarcka smatra se „ocem“ doprinosa za socijalno osiguranje. U Hrvatskoj doprinosi za socijalno osiguranje javljaju se...

Paginacija