Paginacija

Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Alati za analitiku velike količine podataka (big data)
Vedran Stihović
Upotrebom analitike velike količine podataka, uz opće performanse kompanije, mogu se poboljšati performanse većine organizacijskih jedinica, uključujući upravljanje i odlučivanje u kompaniji. Velika količina podataka može se analizirati pomoću analitičkih platforma i pripadnih alata, a koje se razlikuju po performansama, zahtjevima i cijeni. Od upotrebe takvih podataka mogu imati koristi mnogi sektori i poslovi, ali i društvo u cjelini. Pametni gradovi logičan su slijed sve...
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda
Matea Grdić
Cilj ovog rada je obrazložiti važne komponente kvalitete softvera, testiranja softvera i vrste testiranja kako bi se detaljno pojasnio svaki od navedenih procesa kao i njihovu važnost u donošenju odluke o automatiziranju testiranja softvera. Svako ponašanje softvera koje nije u skladu sa zahtjevima korisnika predstavlja grešku koju je potrebno prepoznati i ukloniti. U širem smislu testiranje predstavlja sistem kontrole kvalitete kojim se provjeravaju njegove karakteristike i...
Alati za detekciju plagijata u programskim rješenjima
Alati za detekciju plagijata u programskim rješenjima
Valentina Devald
Kroz ovaj rad dat je prikaz plagijarizma programskog koda i alata za njihovu detekciju. Plagiranje programskog koda je problem koji se pojavljuje u akademskim i industrijskim krugovima, te ima izrazite negativne učinke na njihov daljnji rast i razvoj. Detekcija plagijata je potom prikazana kroz vrste tehnika i potom se izvršila kvalitativna usporedba značajki pojedinih programa za detekciju plagiranja programskog koda s obzirom na prethodna istraživanja. Osnovna hipoteza rada se...
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Alati za konceptualno modeliranje podataka
Goran Antolović
Napretkom i razvojem informacijske tehnologije javlja se potreba za sve složenijim i naprednijim informacijskim sustavima. Informacijski sustav je model poslovnog sustava. To je skup elemenata koji prikazuju dijelove stvarnog svijeta. Pod-tipovi informacijskog sustava su: Model procesa, Model podataka i Model resursa odnosno izvršitelja. Izrada informacijskog sustava započinje modeliranjem baze podataka. Podaci su simbolički prikaz elemenata stvarnog svijeta. Oni predstavljaju jedno...
Alati za vizualizaciju podataka u poduzećima
Alati za vizualizaciju podataka u poduzećima
Kristijan Krulić
Rad govori o tome što je poslovna inteligencija, vizualizacija podataka i različiti alati vizualizacije. U početku definira poslovnu inteligenciju, koje je njena osnovna uloga, što omogućava poduzećima i koje su osnovne metode poslovne inteligencije. Definira se čemu služi pojedina metoda i kakav ima utjecaj na poduzeća. Posljednja metoda vizualizacija podataka razrađena je detaljnije radi njene velike potražnje u današnjem svijetu. Zašto je došlo do tolike potrebe za...
Alfred Marshall i njegov doprinos razvoja ekonomske misli
Alfred Marshall i njegov doprinos razvoja ekonomske misli
Ana-Maria Furdi
Alfred Marshall kao osoba koja je iza sebe ostavila velika djela bio je ustrajan i uporan u onome što radi. Količina izdanih knjiga i drugih tiskanih oblika čiji je autor prvenstveno Marshall ne može se nikako mjeriti sa prenesenim znanjem na sve studente koji su ga pratili. Uporan i odlučan u svome naumu osnovao je neoklasičnu školu zbog koje je u svome razdoblju postao priznati i cijenjeni vođa odnosno „ekonomist za ekonomiste“. Iako se vodio iskustvom svog prethodnika Smitha,...
Algoritmi kompresije multimedijalnih sadržaja
Algoritmi kompresije multimedijalnih sadržaja
Vilko Guljaš
Kapacitet prostora za pohranu uređaja predstavlja jedan od ključnih faktora u razvoju informatike. S potrebom za većom količinom kapaciteta, dok se s jedne strane razvijao hardver sve većeg kapaciteta, s druge strane su nastale tehnike kompresije podataka te je počeo razvoj sve boljih i efikasnijih tehnika za razne tipova podataka. U ovom radu obrađene su osnove kompresije podataka, te objašnjeni neki od algoritama kompresije podataka na primjerima kompresije teksta. Pojedinačno su...
Algoritmi strojnog učenja u poslovnoj inteligenciji: Kako strojno učenje revolucionira rješenja za poslovnu
inteligenciju?
Algoritmi strojnog učenja u poslovnoj inteligenciji: Kako strojno učenje revolucionira rješenja za poslovnu inteligenciju?
Mihael Blažević
Rad istražuje integraciju strojnog učenja u područje poslovne inteligencije (BI) i kako ova kombinacija mijenja način analize i donošenja poslovnih odluka. U prvom dijelu analizira se osnovni koncept poslovne inteligencije, njezini procesi, arhitektura i ciljevi, kako bi se postavio temelj razumijevanja uloge strojnog učenja u ovom kontekstu. Nakon toga, rad istražuje povijest i ključne koncepte strojnog učenja, uključujući duboko učenje (Deep learning), te najpopularnije...
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Alkarske igre - tradicija koja se nastavlja
Branka Starčić
Alkarske igre, igre trčanja i gađanja u metu (prstenac/alku), proizašle su iz srednjovjekovnih viteških turnira. Vrhunac popularnosti doživjele su u 17. stoljeću, kada su se održavale i na području današnje Hrvatske. U Istri tako postoje zapisi o onima u Barbanu i Savičenti, u Dalmaciji su se trčale u Zadru, Makarskoj, Imotskom, Dubrovniku te ona u Sinju koja se trči i danas. Na njima su mogli sudjelovati samo plemići ili bogatiji građani koji su posjedovali konja i potrebnu...
Alkoholizam kod omladine - sociološki pristup
Alkoholizam kod omladine - sociološki pristup
Iva Okrugić
Svjetska zdravstvena organizacija definira mlade kao osobe između 10. i 24. godine, koje se susreću sa mnogim promjenama i izazovima tijekom svog razvoja iz djeteta u adolescenta i odraslu osobu. Nekima je ta prilagodba teška pa se osjećaju nesigurno, bez samopouzdanja, usamljeno i depresivno, što nerijetko vodi prema alkoholu, ako ne i nečem puno težem. 2015. godine je Hrvatska zauzela 6. mjesto od 48 zemalja prema udjelu mladih koji su konzumirali minimalno 5 pića tijekom izlazaka...
Alojzije Stepinac
Alojzije Stepinac
Goran Belavić
Ovaj rad će se baviti o Alojziju Stepincu, njegovim djelima kroz život, svećeničkom životu, ulogu u ratnom razdoblju i poslije njega. Djelovanje i značaj kardinala Stepinca prema državi, vlasti i ljudima koji su je vodili. Prihvaćao je svaku vlast i s njom komunicirao samo onoliko koliko mu je bilo neophodno. No vlasti su se prema njemu i Crkvi različito odnosile, a on se nije ustrajao reći im u lice što zaslužuju. Stepinca politika nije previše zanimala, on se kao svećenik...
Alpska područja Europe - turistička transformacija
Alpska područja Europe - turistička transformacija
Mattea Kešac
Budući da su suvremeni turisti sve zahtjevniji, informiraniji te sve više teže individualiziranom pristupu vrlo je bitno da turistička ponuda određene destinacije bude upotpunjena novim proizvodima i uslugama kako bi pojedincu pružila jednu novu vrstu iskustva i doživljaja. Tako su se mnoga alpska područja Europe odlučila na turističku transformaciju, od svih država najveće promjene uvele su Austrija, Italija, Švicarska i Slovenija. Sve navedene države imaju razvijen kako i...

Paginacija