Paginacija

Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Analiza CRM aktivnosti u tvornici Duhana Rovinj
Joelle Živolić
Upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) je poslovna strategija koju danas koriste skoro pa sve kompanije, kako bi one bile u stalnoj interakciji sa svojim korisnicima, bilo da se radi o postojećim korisnicima ili o potencijalnim budućim korisnicima. Strategija upravljanja odnosa s korisnicma pokušava analizirati podatke o povijesti korisnika u kompaniji, a to sve kako bi kompanija poboljšala poslovne odnose sa svojim korisnicima s posebnim naglaskom na zadržavanje korisnika te na kraju...
Analiza adekvatnosti kapitala banaka u Republici Hrvatskoj
Analiza adekvatnosti kapitala banaka u Republici Hrvatskoj
Stefani Ivančić
Bankovni kapital ima značajnu ulogu u sprječavanju propasti banke te djeluje kao zaštitni sloj protiv mogućih gubitaka. Adekvatnost kapitala pokazuje količinu kapitala koju banka mora sačuvati da bi uspješno poslovala, primijenila mogućnosti rasta, apsorbirala gubitke i sačuvala povjerenje klijenata. S ciljem povećanja financijske stabilnosti diljem svijeta, Baselski odbor donio je tri kapitalna sporazuma: Basel I, Basel II i Basel III. Kako bi se osiguralo da banke posluju sigurno...
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Analiza aktivnosti ukupne esteraze i ugljične anhidraze tijekom embrionalnog razvoja morskog zekana Aplysia punctata
Ivana Damijanjević
Enzimska aktivnost ukupnih esteraza (UE) i ugljične anhidraze (UA) mjerena je modifikacijom metode po Pocker i Stone-u u ukopnom homogenatu tkiva jajne vrpce morskog zekana Aplysia punctata (Cuvier, 1803). Navedenom metodom prvo se određuje enzimska aktivnost ukupnih esteraza, te se od tih aktivnosti oduzme aktivnost UA dobivena primjenom specifičnog inhibitora UA acetazolamida (AZM). Početno određena je aktivnost UA standarda izoforme CAII iz ljudskih eritrocita i inhibitorski učinak...
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Analiza alometrije prirodnih populacija dagnje u Jadranu
Marko Žmarić
Svrha ovog rada je priprema prikupljenih podataka za daljnje statističke analize, potvrde znanstvenih hipoteza koje je moguće postaviti obzirom na postojeće biometrijske podatke (masa, duljina), a odnose se na (zakon kuba i indeks kondicije). Cilj rada bila je digitalizacija, sistematiziranje i prezentiranje obrađenih izvornih terenskih biometrijskih parametara jedinki prirodnih populacija mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis prikupljanih od 2000. do 2010. godine u ožujku,...
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Analiza asortimana na primjeru poduzeća sirana Gligora
Dominik Hordov
Za temu ovog završnoga rada odabrana je sirana „Gligora“ kako bih se ukazalo na potencijale hrvatske države kao izvora prirodnih ljepota ali i kvalitetnih i svjetski poznatih proizvoda. Koristeći se raznim knjigama, člancima te internetskim stranicama, uvest će se čitatelja u svijet sirane „Gligora“ i njenu dugogodišnju tradiciju i povijest. Kroz razvoj njihovih proizvoda ukazat će se na to kako se novi proizvod razvija na tržištu, kako popularnost toga proizvoda može...
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Analiza demografskih kretanja u Hrvatskoj
Marija Kimer
Glavni cilj ovog rada je analizirati sve promjene u ukupnoj brojci stanovnika u Republici Hrvatskoj. Na temelju navedenih podataka provedena je i projekcija stanovništva do 2100. godine. Kako bi se rad čim bolje shvatio, u prvom poglavlju objašnjeni su svi važni pojmovi vezani su popise stanovništva (migracija, tranzicija, demografija i sl), zatim se prelazi na detaljnu analizu popisa stanovništva 2001. i 2011. godine. Provela su se istraživanja u usporednim popisima vezana za popis...
Analiza demografskih trendova u Hrvatskoj
Analiza demografskih trendova u Hrvatskoj
Nina Božac
U radu su se analizirali demografski trendovi u Hrvatskoj. Najprije se analiziralo svjetsko stanovništvo i mobilnosti ljudi, demografija stanovništva, svjetski demografski trendovi, svjetsko stanovništvo po regijama kroz trend povećanja broja stanovništva, svjetske migracije, te starenje stanovništva. Nakon toga bilo je riječi o demografskim trendovima u Europskoj uniji, s naglaskom na analizu trenda starenja stanovništva, te migracija na području Europe. Središnji dio rada bio je...
Analiza dječjeg crteža
Analiza dječjeg crteža
Matea Brajković
Djetinjstvo je najljepše razdoblje u životu svakog čovjeka. Većinu svog vremena djeca provedu u igri, koja je važna za stjecanje motoričkih, emocionalnih, kognitivnih, socijalnih i govornih vještina. Već od najranije dobi okružena su likovnom umjetnosti.U odgojno obrazovnoj ustanovi uključena su u umjetničke procese te istovremeno usvajaju i razvijaju elemente vlastite kulture, smisao za stvaralaštvo, emocionalnu inteligenciju te slobodu mišljenja i djelovanja. Umjetnost im...
Analiza društvenih mreža
Analiza društvenih mreža
Mario Kljajić
Društvene mreže su mreže u kojima su čvorovi grafa ljudi ili ponekad grupe ljudi, dok bridovi predstavljaju neku formu socijalne interakcije između tih ljudi, kao što je prijateljstvo. Društvene mreže olakšavaju upoznavanje novih osoba ali ujedno i održavanje veza sa osobama koje žive na udaljenim lokacijama. Društvenim mrežama mogu se grupirati osobe sa zajedničkim interesima. Social media marketing ( ili marketing na društvenim mrežama) ima za cilj kreirati sadržaj koji...
Analiza društveno odgovornog poslovanja u Požeško - slavonskoj županiji
Analiza društveno odgovornog poslovanja u Požeško - slavonskoj županiji
Ivan Marinac
Diplomski rad obuhvaća analizu društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) u Požeško-slavonskoj županiji. Cilj rada je navesti i analizirati temeljne postavke o DOP-u te utvrditi u kojoj mjeri poduzeća na području Požeško-slavonske županije njeguju načela društveno odgovornog poslovanja. Poseban naglasak stavljen je na gospodarske subjekte u Požeško-slavonskoj županiji s osvrtom na primjere društveno odgovornog poslovanja među velikim, srednjim i malim trgovačkim društvima i...
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Analiza e-marketinga turističkih zajednica gradova Istarske županije
Debora Gambaletta
U promociji turističke destinacije danas gotovo je nezamislivo funkcioniranje bez e-marketinga. E-marketing na suvremenom turističkom tržištu zauzima ključno mjesto na kojem se susreću turistička ponuda i turistička potraţnja, odnosno gdje se nastoji pomoću različitih alata i mogućnosti koje online komunikacija pruţa na što bolji način prezentirati turističku destinaciju. U ovom kontekstu suvremene turističke zajednice sve više uočavaju važnost i nuţnost online...
Analiza ekološkog stanja Medulinske lokve
Analiza ekološkog stanja Medulinske lokve
Bernarda Kinkela
Unatoč maloj veličini, lokve imaju izniman značaj za biološku raznolikost. Naime, pružaju utočište endemskim vrstama flore i faune, a posebice su značajne za ptice selice. Medulinska lokva je permanentna stajaćica koja se nalazi u jugozapadnom dijelu općine Medulin na Istarskom poluotoku. Okružena je umjereno urbaniziranim naseljem te se nalazi pod umjerenim antropogenim utjecajem. Cilj ovog istraživanja bila je procjena ekološkog stanja i sanitarnih uvjeta Medulinske lokve kako...

Paginacija