Paginacija

Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Analiza ekonomskih funkcija turizma Republike Hrvatske
Marko Cukarić
Turizam Republike Hrvatske već je nekoliko dekada vodeći generator gospodarskog i socijalnog razvoja na ovome području. To se potvrđuje brojnim istraživanjima i praćenjima ove društveno-ekonomske pojave, odnosno identificiranjem učinaka kroz njegove ekonomske i neekonomske funkcije. S obzirom na učinke turizma koji se očituju u BDP-u, generiranju zaposlenosti, uravnoteženju platne bilance i ostalim aspektima, smatra se da je turizam pokretač budućeg gospodarskog razvoja...
Analiza europskog sektora osiguranja
Analiza europskog sektora osiguranja
Olga Lorber
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada jest analiza stupnja i smjera razvoja odnosno zastupljenosti sektora osiguranja u okviru financijskog tržišta na području Europe u usporedbi sa globalnim tržištem te usporedno među odabranim europskim državama, uz osvrt na hrvatsko tržište osiguranja. Diplomskim radom nastoji se dati uvid u temeljne funkcije europskog sektora osiguranja, društveno-ekonomske implikacije istog te opće karakteristike sudionika i djelatnosti (pokriće rizika...
Analiza financijske sposobnosti poduzeća "Mlinar d.d."
Analiza financijske sposobnosti poduzeća "Mlinar d.d."
Filip Baričević
U ovom završnom radu, „Analiza financijske sposobnosti poduzeća „Mlinar d.d.““ napravljena je analiza konsolidiranih financijskih izvještaja. Poduzeće je osnovano 1903.godine pod nazivom „Prvi kriţevački paromlin i paropila Hinko Švorc i sinovi“, a kao dioničko društvo posluje od 1993.godine pod nazivom „Mlinar d.d.“. Poduzeću „Mlinar d.d.“ je osnovna djelatnost proizvodnja pekarskih proizvoda i prodaja pekarskih proizvoda u maloprodaji i veleprodaji....
Analiza financijske sposobnosti poduzeća Valamar Riviera d.d.
Analiza financijske sposobnosti poduzeća Valamar Riviera d.d.
Melisa Kocijančić
U prikazanom su se radu analizirali financijski izvještaji poduzeća Valamar Riviera d.d. Tvrtka započinje svoje poslovanje 1910. godine otvaranjem prvog hotela pod nazivom Hotel Riviera koji je i danas pod njezinim vlasništvom, a 1953. se osniva Riviera Poreč koja je prethodnica Valamar Riviere. Tvrtka se bavi upravljanjem hotelima, bungalovima i restoranima u Poreču te na otoku Sv. Nikola. Danas je tvrtka proširila područje svog poslovanja i na druge obalne gradove Hrvatske, te se...
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Analiza financijske sposobnosti tvrtke Vindija d.d. u cilju procjene njene vrijednosti
Petra Liović
Za analizu financijskih izvještaja kaže se da čini najosnovniji dio cjelokupne analize poslovanja svakog poduzeća. Ona odgovara na pitanja kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju te kako poboljšati rezultate u nadolazećem razdoblju. U ovom radu analizirani su temeljni financijski izvještaji Vindija d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine, sa svrhom da se utvrde financijski položaj i financijska učinkovitost društva u njegovom poslovanju. Kroz promatrano razdoblje...
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na poduzeću Mivit-pekara d.o.o.
Marija Biondić
Da bi se ocijenila kvaliteta poslovanja društva potrebne su brojne informacije. Izvor kvalitetnih informacija uvelike doprinosi uspješnosti poslovanja te predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. U tom kontekstu financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka te se javljaju kao nositelji financijskih informacija. Putem financijskih izvještaja koji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava s glavnom djelatnošću proizvodnje prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2016. godine
Valentino Balent
Financijski izvještaji pružaju informacije ne samo menadžmentu nego i širokom spektru zainteresiranih eksternih korisnika koji pomoću njih mogu ocijeniti financijsku stabilnost i uspješnost poslovanja kompanije. Prema tome, od ključne važnosti je da financijski izvještaji budu realni, istiniti i objektivni kako bi u konačnici mogli pružiti kvalitetne informacije pomoću kojih će se moći donijeti i kvalitetne odluke. Kako bi se dobio detaljniji uvid u poslovanje kompanije,...
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Analiza financijskih izvještaja velikih turističkih društava u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2014. godine
Marco Toncetti
Tijekom proteklih godina hrvatski je turizam doživio značajne stope rasta u terminima noćenja. S udjelom od 17% BDP-a postao je jedan od temeljnih sektora za cijelu državu. Porast broja noćenja popraćen je i porastom broja smještajnih kapaciteta kao rezultat intenzivnih investicija ostvarenih od strane najvećih hrvatskih turističkih tvrtki, kako bi pokrili ovakav porast potražnje. Analiza financijskih izvještaja je uvijek bila vrlo važan pri donošenje ekonomskih odluka. Ne...
Analiza financijskih izvješća na primjeru brodarskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskih izvješća na primjeru brodarskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tea Horvatić Žugec
Provedba analize financijskih izvještaja od izrazitog je značaja za prikaz objektivnih i vjerodostojnih informacija o poslovanju poduzeća. To je osobito važno za potencijalne investitore, ali i za menadžment poduzeća koji pravodobnim uočavanjem negativnih tendencija određenih stavki unutar samih izvještaja, iste može pravovremeno korigirati. Cilj ovog rada je ocijeniti financijsko stanje i uspješnost poslovanja društva koja su objekt analize. Svrha rada jest ukazati na važnost...
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Analiza financijskih izvješća na primjeru poduzeća Valamar Riviera d.d.
Gabriel Mofardin
Temeljni financijski izvještaji jedna su od najbitnijih stavki u poslovanju određenog poduzeća. Na kraju određenog razdoblje svako je poduzeće dužno sastaviti financijske izvještaje, a veličina poduzeća određuje hoće li poduzeće biti obvezno izraditi sve ili samo neke od njih. Svaki od tih izvještaja ima svoju ulogu i pruža određene informacije. Financijski izvještaj mora točno i objektivno prikazivati stanje u kojem se poduzeće nalazi kako bi odluke koje se donose na...
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Analiza financijskih izvješća u poduzeću "Vindija d.d. Varaždin"
Matija Bešvir
Cilj ovog rada bio je analizirati horizontalnu i vertikalnu analizu financijskih izvještaja te financijske pokazatelje poduzeća Vindija d.d. Varaždin kako bi se utvrdila uspješnost poslovanja i stabilnost poduzeća. U istraživanju je bilo obuhvaćeno razdoblje od 2012. – 2017. godine kako bi se preciznije utvrdilo da li poduzeće posluje s gubitkom ili dobitkom. Horizontalnom i vertikalnom analizom je utvrđeno kako se udio kratkotrajne imovine povećao tijekom promatranog razdoblja,...
Analiza funkcija pakiranja na primjeru linije proizvoda Cedevita
Analiza funkcija pakiranja na primjeru linije proizvoda Cedevita
Bojana Milašinović
Pakiranje je nuţnost današnjice koja utječe na cijenu i atraktivnost proizvoda, štiti i čuva proizvod od vanjskih utjecaja, olakšava transport, skladištenje i prodaju. Funkcija pakiranja objedinjuje niz elemenata koji su sastavna komponenta proizvoda, a on treba imati svoj omot i ambalaţu, svrhu pakiranja, ukazivati na prednosti i nedostatke tog pakiranja, odabir ciljne skupine koju će proizvod privući pakiranjem i marketinški splet sa svojim instrumentima koji će pomoći...

Paginacija