diplomski rad
Kontrastivni rječnik talijansko-hrvatski: kulinarska terminologija / Glossario contrastivo italiano-croato: la terminologia culinaria

Ana Deak (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije