Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 1 hour 1 min ago

Repozitoriji u sustavu Dabar usklađeni su s verzijom 4.1 OpenAIRE smjernica

Mon, 03/07/2022 - 11:43

U Dabru je implementirana podrška za aktualnu verziju smjernica OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4.1-rc1.

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je H2020 projekt Europske komisije (EC) koji promiče provedbu otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama i istraživačkim podacima i  gradi europsku znanstveno-istraživačku infrastrukturu za pohranu, pronalaženje i ponovno korištenje rezultata istraživanja te na taj način unaprjeđuje vidljivost rezultata istraživanja projekata Europske komisije.

Metapodaci za objekte dostupni su putem protokola za harvestiranje metapodataka (OAI-PMH). OAI-PMH je protokol koji definira mehanizam pobiranja metapodataka čime osigurava važno svojstvo digitalnih repozitorija - interoperabilnost.

Radna skupina za interoperabilnost Dabra raspravila je i definirala mapiranje metapodataka te kontroliranih rječnika za novu verziju v4.1-rc1 OpenAIRE smjernica, nakon čega je tim Dabra prilagodio OAI-PMH sučelje, čime su svi repozitoriji u sustavu Dabar postali usklađeni s novom verzijom OpenAIRE smjernica. Dorađeno OAI-PMH sučelje uspješno je validirano pomoću službenog OpenAIRE validatora.

Verzija 4.1 OpenAIRE smjernica posebnu pažnju posvećuje i usklađenosti s FAIR načelima, što će repozitorijima u Dabru u budućnosti osigurati dodatnu usmerjenost FAIR načelima u kontekstu interoperabilnosti s OpenAIRE sustavom.

Tags: openaireOAI-PMHinteroperabilnost