Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 3 hours 19 min ago

Poziv za prijavu rada na konferenciji Digital art history – methods, practices, epistemologies

Thu, 04/05/2018 - 15:37

Srce, kao suorganizator, poziva sve zainteresirane da prijave rad na konferenciji „Digital art history – methods, practices, epistemologies“.

Konferencija će se održati u Srcu, od 12. do 14. studenog 2018. godine u suorganizaciji Instituta za povijest umjetnosti, DARIAH-HR i Sveučilišnog računskog centra (Srce).
Konferencija je namijenjena istraživačima i stručnjacima koji se bave transdisciplinarnim istraživačkim inicijativama te koji su zainteresirani za razmatranje novih metodoloških, analitičkih i teoretskih saznanja iz područja digitalne povijesti umjetnosti.

Više detalja o pozivu pogledajte u dokumentu „Call for papers Digital art history – methods, practices, epistemologies“.

Omogućeno podnošenje zahtjeva za pristup radovima u zatvorenom ili ograničenom pristupu

Fri, 03/09/2018 - 14:25

U repozitorijima u Dabru implementirana je mogućnost podnošenja zahtjeva za pristup objektima koji su u zatvorenom ili ograničenom pristupu (Request a copy). Ova nova funkcionalnost omogućava korisnicima da bez prijave u repozitorij podnesu zahtjev za pristup traženom objektu te da nakon odobravanja također bez prijave traženi objekt i preuzmu. Zahtjev za pristup objektu odobrava autor rada, odnosno urednik repozitorija.

Podrška za podnošenje zahtjeva uključena je na svim repozitorijima, a urednici po želji tu funkcionalnost mogu isključiti u postavkama repozitorija.

Tags: institucijski repozitorijirequest a copyfunkcionalnosti

Prve radio drame i ukupno 60 tisuća objekata u Dabru

Wed, 02/28/2018 - 15:12

U Repozitoriju Akademije dramske umjetnosti te u Digitalnom repozitoriju Sveučilišta Sjever objavljene su prve radio drame, pri čemu jedna podrazumijeva umjetnički završni rad, a ostale samostalnu audio građu koja nije povezana sa završetkom određenog studija.

Audio, slikovna i video građa, odnosno umjetnički završni radovi čine multimedijsku cjelinu koja će biti upotpunjena implementacijom video objekta. Razvoj video objekta u planu je u prvoj polovini 2018. godine, a specifikaciju za navedene objekte oblikuje Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore.

Odgovorne osobe repozitorija koji nemaju omogućen unos audio i slikovne građe mogu zatražiti aktivaciju mogućnosti slanjem zahtjeva na dabar@srce.hr.

Sveukupno, početkom ožujka 2018. u repozitorijima u Dabru je objavljeno više od 60.000 digitalnih objekata!

Tags: audiomilestoneumjetnički radovi

Javno dostupne bilješke sastanaka Koordinacijskog odbora i radnih skupina Dabra

Mon, 01/29/2018 - 16:32

Kako bi proces razvoja Dabra učinili što transparentnijim, Koordinacijski odbor i radne skupine Dabra krenule su s javnom objavom bilješki sa sastanaka na adresi: https://wiki.srce.hr/display/DABAR/Dabar.

Trenutno su dostupni zapisnici s posljednja dva sastanaka Koordinacijskog odbora i jedan zapisnik sa sastanka RS za interoperabilnost.

Tags: koordinacijski odborradne skupineplan razvoja