Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 11 hours 2 min ago

Novi digitalni objekt u Dabru - knjiga

Mon, 02/04/2019 - 12:54

U repozitorijima u sustavu Dabar omogućena je pohrana novog digitalnog objekta knjiga. Ovom mogućnošću u repozitorije se mogu pohranjivati razne vrste knjiga (autorske i uredničke, znanstvene i stručne te ostale vrste).

Specifikaciju, metapodatkovni opis te vrijednosti pripadajućih kontroliranih rječnika sastavila je Radna skupina za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore te je sva dokumentacija dostupna na stranicama Dabra.

Podrška je uključena na svim repozitorijima. Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na adresu dabar@srce.hr.

Tags: institucijski repozitorijiknjige

Preporuke i provjera PDF/A inačice PDF formata na repozitorijima

Tue, 01/29/2019 - 13:11

Sukladno odluci Koordinacijskog odbora Dabra i Radne skupine za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva, pripremljene su Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata.

Prema navedenim Preporukama, za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata u repozitorijima u Dabru preporuča se korištenje PDF/A inačice PDF formata.

S ciljem poticanja na pohranu PDF/A inačica elektroničkih dokumenata, od utorka, 29 siječnja 2019., na repozitorijima u Dabru započinje automatska provjera formata ocjenskih radova (završni, diplomski, specijalistički, doktorski i magistarski radovi). To znači da će se prilikom pohrane novog rada ili prilikom uređivanja već pohranjenog rada provjeravati je li PDF dokument koji se pohranjuje u PDF/A inačici te će se ispisati upozorenje ako nije.

Provjera će se u prvoj fazi provoditi samo na ocjenskim radovima, a naknadno će biti uključena za sve digitalne objekte.

Tags: pdfpdf/adugoročno očuvanje