master's thesis
The collaboration between family and school

Ines Jocić (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleSuradnja obitelji i škole
AuthorInes Jocić
Mentor(s)Jurka Lepičnik Vodopivec (thesis advisor)
Abstract
Suradnja obitelji i škole vrlo je bitna za uspjeh i razvoj djeteta. Kroz odgojno-obrazovni proces i njegov uspjeh, očituje se važnost suradnje obitelji i škole. O važnosti se suradnje pisalo još od početaka obrazovnog sustava pa tako sve do danas kada se provode mnoga istraživanja kako bi se dobio uvid o suradnji obitelji i škole. Promjenom vremena, promijenile su se i druge stvari pa je tako i tehnologija utjecala na sam razvoj odnosa škole i obitelji. Provelo se istraživanje čiji je cilj bio ispitati stavove i mišljenja učitelja razredne i predmetne nastave te stručnih suradnika o suradnji obitelji i škole. Rezultati tog istraživanja upućuju nas da godine radnog staža utječu na mišljenja i stavove o obrađenoj temi. Ispitanici su također u velike u odgovorima ostali neodlučni, poput u tvrdnjama „Zadovoljan/zadovoljna sam suradnjom obitelji i škole“, Obitelj se uključuje u održavanje radionica/predavanja učenicima, učiteljima i/ili stručnim suradnicima“, „Roditelji su krivi za lošu suradnju sa školom“, „Kad dođe do problema roditelj vjeruje svom djetetu“, te „Roditelji su me uvijek spremni saslušati“ što nam odmaže u konačnoj analizi podataka kako bi mogli reći da se većina slaže ili ne slaže u nekoj tvrdnji. Kako je tema rada Suradnja obitelji i škole te se pisalo koliko je ona bitna i kako je postići, tako je i istraživanje pokazalo kako je većini ispitanika vrlo bitna suradnja no ipak većina ne zna kako bi unaprijedila samu suradnju.
Keywordscooperation school family
Parallel title (English)The collaboration between family and school
Committee MembersSandra Kadum (committee chairperson)
Jurka Lepičnik Vodopivec (committee member)
Mauro Štifanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Family Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-18
Parallel abstract (English)
Cooperation of family and school is very important for the success and development of the child. Through the educational process and its success, the importance of cooperation between family and school is reflected. About the importance of cooperation of family and school was written since the beginning of educational system til today when a lot of research has been conducted in order to gain insight on the cooperation of family and school. Time has changed, so did the other things and so did technology affect the development of relations between school and family. A survey was conducted whose purpose was to examine the attitudes and opinions of classroom and subject teachers and professional associated about the cooperation of family and school. The results of this study suggest that years od service are affecting the views and opinions of the treated subject. Respondents in large number remained undecided in statements such as „I am satisfied with the cooperation of family and school“, „The family is involved in the organization of workshops/lectures to students, teachers and/or professional associates“, „Parents are to blame for poor cooperationwith the school“, „When a problem occurs, parent believes their child“, and „Parents are always prepared to listen“. This puts an obstacle in the final analysis of data because we cannot say if the majority agrees or disagreed in the statement. As the theme of the work is Cooperation of family and school and has been written how important it is and how it is achieved, so did the survey show that the majority of respondents claim that collaborations is very important and yet most of them do not know how to improve the cooperation itself.
Parallel keywords (Croatian)suradnja obitelj škola
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:471839
CommitterAleksandar Ćatić