master's thesis
Croatian Intangible Cultural Heritage under UNESCO protection

Blanka Kvaranta (2017)
University of Pula
Department of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
Metadata
TitleNematerijalna kulturna baština Hrvatske pod zaštitom UNESCO-a
AuthorBlanka Kvaranta
Mentor(s)Slaven Bertoša (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad bavi se hrvatskom kulturnom baštinom i njezinim upisom na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. UNESCO-ova inicijativa zaštite nematerijalne baštine tiče se svih država koje su bile spremne, kao članice, predložiti svoja nematerijalna kulturna dobra na tu listu. Hrvatska je zemlja bogate kulture koja na UNESCO-ovoj listi ima 13 upisanih nematerijalnih dobara, dok je jedno dobro upisano na posebnoj listi ugrožene baštine kojoj prijeti izumiranje. Paleta hrvatskih nematerijalnih dobara je široka i tiče se hrvatskih narodnih običaja poput viteškog turnira Sinjske alke, feste sv. Vlaha u Dubrovniku, pokladnog ophoda kastavskih zvončara, godišnjeg proljetnog ophoda kraljica ili ljelja iz Gorjana, običaja nošenja križa ili procesije na otoku Hvaru. Listom je obuhvaćena i tradicijska izrada čipke, od kojih je najpoznatija paška čipka, izrada svijeća u sjevernoj Hrvatskoj te izrada igračaka u Hrvatskom zagorju. Od glazbeno plesnog izričaja tu su slavonski bećarac, nijemo kolo Dalmatinske zagore, dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja, klapsko pjevanje u južnoj Dalmaciji. Kultura mediteranske prehrane internacionalno je dobro, prisutna je u Dalmaciji, ali i diljem Mediterana. Sva ta nabrojana dobra pridonose prepoznatljivosti i identitetu Hrvatske, upisana su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a svojim upisom na listu UNESCO-a istovremeno postaju dio svjetske baštine. Rad se bavi i kritikom UNESCO-ve inicijative, gdje se tvrdi da samo proglašenje nekog nematerijalnog dobra svjetskom baštinom može implicirati i negativne posljedice. Postoji pretpostavka o štetnom, pogubnom utjecaju globalizacije na nematerijalnu kulturu, a ponajviše se nameće problem komodifikacije kulture koja u doba kulturnog turizma postaje dobro i resurs, kao što uostalom i cijeli svijet danas postaje samo kulisa na tržištu kapitala.
Keywordsintangible cultural heritage UNESCO list cultural good traditional crafts folk customs living traditions
Parallel title (English)Croatian Intangible Cultural Heritage under UNESCO protection
Committee MembersJasmina Gržinić (committee chairperson)
Slaven Bertoša (committee member)
Aljoša Vitasović (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationmag.turism.cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-12-22
Parallel abstract (English)
This paper deals with Croatian cultural heritage and its admission to the list of UNESCO's intangible cultural heritage. UNESCO's initiative to protect intangible heritage concerns all the countries that were ready, as members, to propose their intangible cultural heritage to be added to this list. Croatia is a country of rich culture that has inscribed 13 immaterial goods in UNESCO's list, while one good is inscribed on the special list of endangered heritage threatened with extinction. The range of Croatian intangible heritage is wide and concerns Croatian folk customs such as the Sinjska Alka Knights' Tournament, the Festivity of. St. Blaise in Dubrovnik, the annual Carnival Bell Ringers' Pageant from the Kastav area, the spring procession of the queens or ljelja from Gorjani, the carrying of the Cross or the Procession Za križen on the island of Hvar. The List includes the tradition of lacemaking, such as the famous Pag lace, candle making in northern Croatia and toys making in Croatian Zagorje. The music and dances include the Bećarac singing and playing from eastern Croatia, the Silent circle dance of the Dalmatian hinterland, the two-part singing and playing in the Istrian scale and Klapa multipart singing of southern Dalmatia. The Mediterranean diet is an international good; it is present in Dalmatia and throughout the Mediterranean. All these enumerated goods contribute to the recognisability and identity of Croatia, they are inscribed in the Register of Croatian cultural goods, and by their admission in the list of UNESCO they have become a part of world heritage. This paper also deals with the criticism of the UNESCO initiative, which states that the mere proclamation of an immaterial good as a world heritage can imply negative consequences. There is a supposition on the harmful, destructive impact of globalization on intangible culture and the problem that is most pressing is the problem of commodification of culture which, in the era of cultural tourism, has become a good and resource as, indeed, the whole world today has become only the backdrop for the capital market.
Parallel keywords (Croatian)nematerijalna kulturna baština UNESCO-ova lista kulturno dobro tradicijski obrti narodni običaji živuće tradicije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:874093
CommitterVanessa Toić