diplomski rad
Nematerijalna kulturna baština Hrvatske pod zaštitom UNESCO-a

Blanka Kvaranta (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije