undergraduate thesis
The Role of Group Solidarity in sharing encourages the Development of Local Economy

Mateo Čalić (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleUloga grupa solidarne razmjene u poticaju razvoja lokalnog gospodarstva
AuthorMateo Čalić
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Grupe solidarne razmjene predstavljaju skupine ljudi koje zajedno kupuju i razmjenjuju raznovrsne proizvode i usluge bez posrednika. Razlog nastanka takvih grupa uvjetuje globalna poljoprivreda koja narušava socijalne standarde i radnička prava. Timski rad unutar grupa obogaćuje resurse i daje bolje povratne informacije o proizvodu nego što je to slučaj kod multinacionalnih kompanija gdje se ne dolazi u kontakt sa proizvođačem. Temeljna obilježja grupa solidarne razmjene su transparentnost, povjerenje i solidarnost. U ove 3 temeljne karakteristike stane sve ono što bi trebao sačinjavati fer odnos između potrošača i proizvođača. Motivi ulaska potrošača u takve grupe jesu zdravi i provjereni proizvodi po pristupačnoj cijeni, dok sa druge strane proizvođač ulazi na stabilno tržište koje se sa vremenom može i širiti. Blizina proizvođača i potrošača je preduvjet za dobro funkcioniranje grupe, a osim toga pridonosi lakšem osobnom kontaktu članova grupe sa proizvođačima. Procjene govore kako u svijetu ima preko 5000 takvih grupa. Iako su se grupe proširile diljem svijeta, neke od njih tek se probijaju na scenu i počinju sa svojim djelovanjem. Japan je kolijevka GSR-a, a za tu su zemlju specifične Teikei grupe koje su se razvile 1970. godine. Teikei na japanskom jeziku znači ''uzajamnost'', ''partnerstvo'', a Japanci ističu kako to nije samo određena praksa, već da je to filozofija života kojom se poboljšavaju moralne i ine vrijednosti čovjeka kao individue. Teikei grupe imaju i svoja pravila kako bi se potencijalne konfliktne situacije riješile. U ostalim dijelovima svijeta zastupljene su Sjedinjene Američke Države koje su svoje grupe razvile od europskih zemalja, točnije, Švicarske. Od europskih zemalja lideri su Francuska i Italija gdje djeluje najveći broj grupa. U Hrvatskoj su prve grupe krenule sa djelovanjem 2010. godine, a značajniji napredak bio je projekt ''Fine niti lokalnog razvoja'' koji je zaživio 2012. godine u organizaciji ZMAG-a. Do danas je već zastupljeno 20-ak grupa neformalnog udruženja koje uključuju 4000 članova sa stalnim porastom.
Keywordscommunity supported agriculture transparency trust solidarity teamwork
Parallel title (English)The Role of Group Solidarity in sharing encourages the Development of Local Economy
Committee MembersInes Kersan-Škabić (committee chairperson)
Kristina Afrić Rakitovac (committee member)
Lela Tijanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationFinance
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
Community supported agriculture (CSA) is a group of people which buy and share between each others agriculture products and other services. There are included no intermediaries. The reason for the foundation of such groups is global agriculture, which underestimates social standards and worker rights. Teamwork and dialog between costumer and producer provides feedback better than ones from multinational corporations where there are no direct contacts between consumers and producers. The main characteristics of CSA are transparency, trust and solidarity. In these 3 fundamental characteristics fit all what should constitute a fair relationship between consumers and producers. Motivation for consumers entering into such groups are healthy and tested products that come along with fair prices on the one hand and on the other hand, producers enter on a stable market with a potential of growth. There are more than 5000 CSA groups all around the world according to estimations. Although those groups are spread all around the world, some of them have just begun their activities. Japan is the cradle of CSA groups, therefore they have the most specific and well known Teikei groups started their activities back in 1970. Teikei in Japanese means ''reciprocity'' and ''partnership'', but from Japanese point of view the meaning of the word is not just a practise. They call it philosophy of life which inhances individual and moral values of a human beign. Teikei groups have their own rules of conduct in a situations of possible conflicts between producers and costumers, so those conflict could be resolved smoothly. In other parts of the world CSA groups are represented in United States of America where groups were found by the influence of European countries such as Switzerland, but nowadays the main leaders in Europe are France and Italy with largest number of groups. Croatian groups started their activities back in 2010. Iniciative related to establishing CSA groups came in 2012 when ZMAG organisation run a project ''Fine Threads of Local Development''. Nowadays, in Croatia there have been 20 groups of informal association which include around 4000 members with a constant growth.
Parallel keywords (Croatian)grupe solidarne razmjene transparentnost povjerenje solidarnost timski rad
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:551502
CommitterTihana Gerić