undergraduate thesis
The fundamental principles of advertising on social network

Linda Štaba (2017)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleTemeljni principi oglašavanja na društvenim mrežama
AuthorLinda Štaba
Mentor(s)Vanja Bevanda (thesis advisor)
Abstract
Društvene mreže promijenile su način na koji promatramo svijet oko nas. U današnje vrijeme sve više korisnika aktivno komunicira sa drugim korisnicima te također sudjeluju u kreiranju i djeljenju sadržaja jedni s drugima, povezani su preko različitih društvenih mreža koje im omogućavaju da dođu do bilo kakvih informacija u bilo kojem trenutku. Veliku ulogu u tome ima oglašavanje jer mnoge tvrtke postaju uspješnije na način da imaju svoju web stranicu ili profil na društvenim mrežama, a naravno cilj svake tvrtke je da bude prisutna na digitalnim platformama kao što su Facebook ili Twitter te da na taj način privuče što veći broj korisnika koji će posjetiti stranicu ili će kliknuti na neki oglas. A ono što je korisnicima danas bitno je interakcija, iskrenost i ponuđeni sadržaj koji će im biti koristan i zabavan jer u suprotnom zainteresiranost korisnika pada. Poznavanje i razumijevanje ciljne skupine je ključan faktor pri targetiranju, izradi oglasa i općenitoj komunikaciji na društvenim mrežama. S rastom društvenih mreža raste i konkurencija te ono što je potrebno imati na umu je razviti dobru komunikacijsku strategiju i određeni budžet koji se namjerava uložiti u oglašavanje jer jedino dobrom strategijom i kvalitetnim sadržajem se može opstati na tržištu, a uz mnogo truda u oglašavanje se itekako isplati ulagati.
Keywordssocial sites advertising users comminication interaction targeting content
Parallel title (English)The fundamental principles of advertising on social network
Committee MembersDražen Alerić (committee chairperson)
Vanja Bevanda (committee member)
Goran Matošević (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationBusiness Informatics
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-21
Parallel abstract (English)
Social sites have changed the way we look at the world around us. Nowadays more and more users actively communicate with other users and they are also participating in creating and sharing content with each other, they are connected through different social sites which allows them to get any information at any moment. Biggest role when it comes to that have advertising because many companies are becoming successful for having their own web site or a profile on social sites, and of course goal of every company is to be present on digital platforms such as Facebook or Twitter so it could attract as many users that will visit the site or click on some advert. And the thing which is very important for users today is interaction, sincerity, and offered content that will be useful and entertaining to them, otherwise they start losing interest. Knowing and understanding target group is the main factor for targeting, making adverts, and communication on social sites in general. With the growth of social sites the competition is also growing and we need to have in our minds to develop a good communication strategy and specific budget that is intended to be invested in advertising because only with a good strategy and with a good quality content we can survive on the market, and with a lot of effort its always worth to make an investement in advertising on social sites.
Parallel keywords (Croatian)društvene mreže oglašavanje korisnici komunikacija interakcija targetiranje sadržaj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:817848
CommitterTihana Gerić