undergraduate thesis
Security of wireless networks

Matija Belančić (2015)
University of Pula
Department of Information and Communication Technologies
Metadata
TitleSigurnost bežičnih mreža
AuthorMatija Belančić
Mentor(s)Mario Radovan (thesis advisor)
Abstract
Beţične mreţne tehnologije sigurno su odličan oblik sadašnjice ali i buduće mreţne komunikacije i tehnologije koja već je u ogromnom postotku zamjenila ţičnu mreţu, odnosno LAN kabel. Ali za razliku od ţične mreţe kod beţičnih mreţa največi problem je svakako njihova sigurnost i rizik koja ona donosi. Sigurnost je veoma bitna stavka, i zato je odreĎena mnogim standardima zaštite, i u odnosu na statičku WEP zaštitu upoznali smo i mnoge druge koje su tu da bi jos više poboljšale zaštitu ali i eliminirale sigurnosne nedostatke. Na novim standardima stalno se radi, oprema postaje bolja, a i sustavi zaštite napreduju. Ali same beţične mreţe dodatno su izloţene i interesantnije napadačima baš zbog neadekvatnog stupnja zaštite kao što sam pokazao u praktičnom dijelu ovog rada koji pokazuje da ne treba mnogo informatičkog znanja da bi se probila zaštita beţične mreţe, radilo se naravno o WEP standardu zaštite ali i druge standarde je moguće probiti samo treba više vremena i strpljenja. Preporuke kako bi se još moglo osigurati je ta da koristimo MAC filtriranje, poţeljno je pri konifuraciji usmjerivača uključiti filter koji omogućava samo odreĎenim MAC adresama da se spoje na mreţu, budući da je svaka MAC adresa jedinstvena, MAC filtriranje je efikasan način blokiranja pristupa nepoznatih računala beţičnoj mreţi, takoĎer trebalo bi obratiti paţnju na samo postavljanje usmjerivača tj. pristupne točke, jer postavljanjem pristupne točke bliţe središtu kuće moţemo ograničiti područje koje pokriva beţični signal i tako smanjiti izlaznu snagu ureĎaju (transmit power). Naravno uz sve navedno potrebno je ponovno naglasiti ulogu vatrozida koji moţe poboljšati zaštitu računala od neovlaštenih napada.
Parallel title (English)Security of wireless networks
Committee MembersVanja Bevanda
Mario Radovan
Branko Velimirović
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Information and Communication Technologies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Information Systems and Information Science
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformatics
Academic title abbreviationuniv.bacc inf.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-22
Parallel keywords (Croatian)bežične mreže WEP WPA sigurnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notesažetak preuzet iz zaključka
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:656649
CommitterBarbara Dušan