undergraduate thesis
Educationl for values in preschool institution

Ivana Žaja (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleOdgoj i obrazovanje za vrijednosti u predškolskoj ustanovi
AuthorIvana Žaja
Mentor(s)Nevenka Tatković (thesis advisor)
Marina Diković (thesis advisor)
Abstract
U prvom dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju u predškolskoj ustanovi. Budući da obitelj ima vrlo važnu ulogu u odgoju i obrazovanju djeteta, bitno je da odgojitelji i roditelji surađuju. Ozračje u vrtiću određuju međusobni odnosi između djece te djece i odgojitelja. Djetetu je potrebno da se druži sa svojim vršnjacima i sudjeluje u igri. Zadaci predškolske ustanove su da djetetu osiguraju razvoj raznih sposobnosti, zadovoljavanje životnih potreba te razvijanje u stabilnu ličnost. U drugom dijelu rada govori se o predškolskom kurikulumu. Kurikulum predškole namijenjen je odgojno-obrazovnom radu s djecom koja nisu obuhvaćena u nijednom obliku redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu. Kvaliteta kurikuluma u vrtiću ovisi o kvaliteti prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja. U nastavku je napravljena analiza godišnjih programa vrtića. Cilj analize je uočiti razlike u kvaliteti izrade godišnjih planova predškolske ustanove. U trećem dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju za ljudska prava. Odgoj za ljudska prava u predškolskoj dobi usmjeren je na područje socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta. Dijete uči živjeti u zajednici promatrajući druge i uključujući se u interakcije. Vrlo je bitno da djeca već od predškolskog uzrasta uče o svojim pravima i slobodama. U četvrtom dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju za vrijednosti. Ističe se važnost moralnih vrijednosti utemeljenih na prosudbi dobrog i lošeg, ispravnog i neispravnog, poželjnog i nepoželjnog ponašanja prema drugim ljudima i sebi samome. Djeca moraju i sama razvijati svoje znanje o vrijednostima, a to najčešće čine kroz igru istraživanjem i susretanjem s problemima u svakodnevnom životu. U petom dijelu rada napravljene su tri metodičke pripreme. Teme metodičkih priprema odnose se na razvoj i učenje o vrijednostima. Metodičke pripreme sadrže niz aktivnosti kojima se na kreativan način djecu uči najbitnijim vrijednostima u životu.
Keywordseducation parenting values curriculum children's right
Parallel title (English)Educationl for values in preschool institution
Committee MembersAndrea Debeljuh
Nevenka Tatković
Marina Diković
Snježana Močinić
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-01
Parallel abstract (English)
The first part of thesis deals with the raising children and education in preschool. Since the family has a very important role in both education and parenting, it is essential that educators and parents work together. The atmosphere in kindergarten defines relations between the children and between children and educators. Child needs to socialize with their peers and participate in the game. The tasks of pre-shool institutions are to provide the child development of various skills, to meet their needs, and to develop in a stable personality. The second part deals with the pre-school curriculum. The curriculum is designed for pre-school educational work with children who are not covered by any form of regular kindergarten program, and they are in the year before starting school. The quality of the curriculum in kindergarten depends on the quality of physical-material and social environments. Second part provides the analysis of the annual program of the early kindergartens. The goal of this analysis is to spot the differences in the quality of annual planning preschool. The third part deals with the education of human rights. Human rights education in pre-school age is focused on the areas of social and emotional development of the child. The child learns to live in the community by watching others and engaging in interactions. It is very important that children from preschool age learn about their righs and freedoms The fourth part of this thesis deals with the education of values. The significance of moral valuesis based onthe judgment of good and bad, right and wrong, desirable and undesirablebehavior towards other people and himself. Children must develop their knowledge of values by themself, which is mostly consisted by researching while playing games and they encounters with problems in everyday life. In the fifth part of this thesis there are three methodical preparations. Topis of them relate to the development and teaching of values. Methodical preparations constains a number of activities that creatively teaches children the most important values in life.
Parallel keywords (Croatian)odgoj obrazovanje vrijednosti kurikulum prava djeteta
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:791861
CommitterAleksandar Ćatić