završni rad
Odgoj i obrazovanje za vrijednosti u predškolskoj ustanovi

Ivana Žaja (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Podaci o radu
NaslovOdgoj i obrazovanje za vrijednosti u predškolskoj ustanovi
AutorIvana Žaja
Voditelj/MentorNevenka Tatković (mentor)
Marina Diković (mentor)
Sažetak rada
U prvom dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju u predškolskoj ustanovi. Budući da obitelj ima vrlo važnu ulogu u odgoju i obrazovanju djeteta, bitno je da odgojitelji i roditelji surađuju. Ozračje u vrtiću određuju međusobni odnosi između djece te djece i odgojitelja. Djetetu je potrebno da se druži sa svojim vršnjacima i sudjeluje u igri. Zadaci predškolske ustanove su da djetetu osiguraju razvoj raznih sposobnosti, zadovoljavanje životnih potreba te razvijanje u stabilnu ličnost. U drugom dijelu rada govori se o predškolskom kurikulumu. Kurikulum predškole namijenjen je odgojno-obrazovnom radu s djecom koja nisu obuhvaćena u nijednom obliku redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu. Kvaliteta kurikuluma u vrtiću ovisi o kvaliteti prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja. U nastavku je napravljena analiza godišnjih programa vrtića. Cilj analize je uočiti razlike u kvaliteti izrade godišnjih planova predškolske ustanove. U trećem dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju za ljudska prava. Odgoj za ljudska prava u predškolskoj dobi usmjeren je na područje socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta. Dijete uči živjeti u zajednici promatrajući druge i uključujući se u interakcije. Vrlo je bitno da djeca već od predškolskog uzrasta uče o svojim pravima i slobodama. U četvrtom dijelu rada govori se o odgoju i obrazovanju za vrijednosti. Ističe se važnost moralnih vrijednosti utemeljenih na prosudbi dobrog i lošeg, ispravnog i neispravnog, poželjnog i nepoželjnog ponašanja prema drugim ljudima i sebi samome. Djeca moraju i sama razvijati svoje znanje o vrijednostima, a to najčešće čine kroz igru istraživanjem i susretanjem s problemima u svakodnevnom životu. U petom dijelu rada napravljene su tri metodičke pripreme. Teme metodičkih priprema odnose se na razvoj i učenje o vrijednostima. Metodičke pripreme sadrže niz aktivnosti kojima se na kreativan način djecu uči najbitnijim vrijednostima u životu.
Ključne riječiodgoj obrazovanje vrijednosti kurikulum prava djeteta
Naslov na drugom jeziku (engleski)Educationl for values in preschool institution
Povjerenstvo za obranuAndrea Debeljuh
Nevenka Tatković
Marina Diković
Snježana Močinić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet za odgojne i obrazovne znanosti
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pedagogija
Pedagogija ranog i predškolskog odgoja
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaPreškolski odgoj (na hrvatskom i talijanskom jeziku)
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) predškolskog odgoja
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. praesc. educ
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-01
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The first part of thesis deals with the raising children and education in preschool. Since the family has a very important role in both education and parenting, it is essential that educators and parents work together. The atmosphere in kindergarten defines relations between the children and between children and educators. Child needs to socialize with their peers and participate in the game. The tasks of pre-shool institutions are to provide the child development of various skills, to meet their needs, and to develop in a stable personality. The second part deals with the pre-school curriculum. The curriculum is designed for pre-school educational work with children who are not covered by any form of regular kindergarten program, and they are in the year before starting school. The quality of the curriculum in kindergarten depends on the quality of physical-material and social environments. Second part provides the analysis of the annual program of the early kindergartens. The goal of this analysis is to spot the differences in the quality of annual planning preschool. The third part deals with the education of human rights. Human rights education in pre-school age is focused on the areas of social and emotional development of the child. The child learns to live in the community by watching others and engaging in interactions. It is very important that children from preschool age learn about their righs and freedoms The fourth part of this thesis deals with the education of values. The significance of moral valuesis based onthe judgment of good and bad, right and wrong, desirable and undesirablebehavior towards other people and himself. Children must develop their knowledge of values by themself, which is mostly consisted by researching while playing games and they encounters with problems in everyday life. In the fifth part of this thesis there are three methodical preparations. Topis of them relate to the development and teaching of values. Methodical preparations constains a number of activities that creatively teaches children the most important values in life.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)education parenting values curriculum children's right
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:791861
PohranioAleksandar Ćatić