master's thesis
Promotion of the Republic of Croatia as a European touristic destination through the elements of e-marketing

Daniel Bedrina (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitlePromocija Republike Hrvatske kao europske turističke destinacije kroz elemente e-marketinga
AuthorDaniel Bedrina
Mentor(s)Dražen Alerić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bio je istražiti i analizirati područja na kojima se vrši online promocija Republike Hrvatske kao turističke destinacije, te putem kojih kanala se provode e-marketinške aktivnosti. Izrada rada provodila se u dva dijela. Prvi dio podrazumijevao je prikupljanje teorijske građe kako bi se moglo adekvatno obraditi područje vezano uz samu temu rada, a to je promocija Republike Hrvatske sa stajališta e-marketinga. Drugi dio izrade ovog rada sastojao se od prikupljanja podataka i informacija vezanih uz službene dokumente Hrvatske turističke zajednice. Naime, HTZ je, kao nacionalna turistička organizacija, glavni pokretač svih turističkih i promotivnih aktivnosti u zemlji i svijetu. Najvažniji dokumenti HTZ-a koji su se koristili kao glavni izvor informacija i podataka jesu: Strategija razvoja turizma, Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. - 2020., Godišnji program rada i financijski plan za 2015. godinu te Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu. Pomoću tih dokumenata i analizirajući podatke iz tih dokumenata bilo je moguće razumjeti te dobiti bolji uvid u aktualne i planirane aktivnosti HTZ-a. Izvršena je i analiza online promocije HTZ-a, što uključuje analizu službene web stranice, prisutnost na društvenim mrežama, oglašavanje na portalima emitivnih tržišta, oglašavanje pri pretrazi na najpoznatijim Internet tražilicama, mobilni marketing te online promociju RH kao turističke destinacije iz stranih izvora. Analiza online promocije HTZ-a započeta je s njihovom službenom web stranicom www.croatia.hr. Analizirana je sama web stranica, i njezin sadržaj. Stranica sadrži mnoštvo korisnih informacija i predstavlja sve atraktivne karakteristike i prednosti koje Hrvatska ima za ponuditi. U nastavku je provedena analiza prisutnosti na društvenim mrežama. Ustanovljeno je da je HTZ prisutna i aktivna na šest društvenih mreža, a to su Facebook, Twitter, YouTube, Foursquare, Instagram te GooglePlus. Sama prisutnost na tim društvenim mrežama ne bi bila dovoljna, već je potrebna aktivnost i interakcija s korisnicima koji se nalaze unutar tih virtualnih zajednica. HTZ je to postigla tako da je na vlastitim službenim profilima na svim tim društvenim mrežama, na svakodnevnoj osnovi vršila razne objave putem tekstova, članaka, fotografija, video zapisa, pitanja namijenjenih korisnicima i na taj način poticala i ostvarivala uspješnu interakciju s korisnicima i pratiteljima. S obzirom na to da sve veći broj ljudi koristi Internet za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, pa tako i za prikupljanje informacija o mogućoj turističkoj destinaciji i rezervaciji odmora, treba napomenuti kako je, za stranu turističke ponude, od izrazite važnosti oglašavanje na portalima emitivnih tržišta i oglašavanje pri pretrazi na Internet tražilicama. Što se portala tiče, HTZ je u 2014. godini provodila oglašavanje na 83 portala u 20 različitih država. Oglašavanje na tim portalima realizirano je putem bannera koji su se prikazivali korisnicima pri posjetu određenim portalima u njihovoj zemlji, a sve zato jer su posjetili službenu web stranicu HTZ-a i tako postali potencijalni posjetitelji Republike Hrvatske. Zatim, optimizacija pri pretrazi na Internet tražilicama provodila se preko odabira ključnih riječi vezanih uz Hrvatsku kao turističku destinaciju i preko kojih se poboljšalo pretraživanje i prikazivanje željenog sadržaja na Internet tražilicama. Ustanovljeno je da je HTZ aktivna i na području mobilnog marketinga gdje se pozicionirala s dvije mobilne aplikacije, Croatia.hr i Croatia Magazine. Putem tih aplikacija omogućuje korisnicima da raspolažu s velikim brojem korisnih informacija o Hrvatskoj, njenim regijama, gradovima, atrakcijama i dr. U radu je istaknuta važnost vlastite online promocije, ali se ne smije zanemariti činjenica da je Hrvatska, u puno slučajeva, bila spominjana u brojnim svjetskim medijima od strane raznih Internet korisnika. Tu se misli na razne poznate svjetske medije i njihova e-izdanja, kao što su primjerice The New York Times i The Guardian te na druge pojedince ili grupe koji su svoje pozitivno iskustvo u Hrvatskoj odlučili podijeliti s cijelim svijetom. To je besplatna, ali dakako, vrlo korisna aktivnost za izgradnju pozitivnog imidža Hrvatske u svijetu. Analizirajući online komunikaciju Hrvatske turističke zajednice, može se zaključiti da HTZ putem e-marketinga obavlja vrlo dobar "posao" te na kvalitetan, dostojanstven i efikasan način promovira Republiku Hrvatsku kao turističku destinaciju i svojim online komunikacijskim aktivnostima doseže velik broj Internet korisnika. Upravo je to cilj online komunikacije, koja već neko vrijeme u strukturi marketinga u turizmu ima prednost u odnosu na klasičnu, offline komunikaciju. Ova tendencija prepoznata je od strane HTZ-a, koja je zadnjih nekoliko godina povećavala ulaganja u online komunikaciju i tako se bolje pozicionirala na Internetu. Nakon analize svih područja na kojima se provodila online komunikacija, zaključak je da najveći fokus online promocije treba biti na društvenim mrežama, jer se upravo na njima nalazi najveći broj potencijalnih posjetitelja RH. Ulaganja u online komunikaciju treba i dalje povećavati, te istovremeno širiti i jačati vlastitu prisutnost na Internetu, što potvrđuje i činjenica da broj Internet korisnika u svijetu konstantno raste i predviđa se da će i dalje rasti. To znači da će online komunikacija u narednim godinama dobivati na još većoj važnosti u svim sektorima, pa tako i u turizmu. A budući da Hrvatska ima sve potrebne uvjete za uspješan turistički razvoj, daljnji porast ulaganja i usavršavanje online marketinških aktivnosti doprinijet će još boljim rezultatima turizma kao važne grane hrvatskoga gospodarstva. Uzveši u obzir određene turističke pokazatelje, moguće je zaključiti i potvrditi da je ovogodišnja turistička sezona (2015.) bila izuzetno dobra. Ministar turizma Darko Lorencin izjavio je da je dosadašnji dio (prvih osam mjeseci) ovogodišnje turističke sezone po fizičkim rezultatima najbolji do sada, jer je kolovoz završio s porastom dolazaka od 10% i noćenja od 4,5%, a da je u prvih osam mjeseci bilo 5,4% više dolazaka i 3,3% više noćenja. Što se prihoda od turizma tiče, predviđanja Ministarstva turizma su da će vjerojatno premašiti 8 milijardi kuna. Imajući to u vidu može se potvrditi da je ova turistička sezona izrazito uspješna. Tom odličnom rezultatu sigurno je doprinijela sve kvalitetnija i razgranatija online promocija HTZ-a. Međutim, bilo bi neobjektivno i pristrano povezati odlične turističke rezultate samo s uspješnom online promocijom HTZ-a, što je tema ovog rada. Ipak tu postoje i drugi vanjski utjecaji o kojima ovisi svaka turistička sezona. Tu se prije svega podrazumijeva financijska moć turista, zatim opće stanje na turističkom tržištu ponude i potražnje, a posebice kvaliteta ponude u turistički konkurentnim zemljama kao što su Grčka i Turska. Potom, turistička sezona uvelike ovisi i o vremenskim uvjetima te sasvim sigurno i o njenom podudaranju s nekim velikim događanjima, kao što je, primjerice, prošlogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu. O svim tim i drugim utjecajima ovisi uspjeh jedne turističke sezone. Spomenuti vanjski utjecaji su utjecaji na koje Hrvatska kao zemlja ne može direktno utjecati, ali zato sa svoje strane može učiniti sve ono što je u njezinoj moći da Europa, pa i cijeli svijet čuje za nju, njezine kvalitete i prednosti.
Parallel title (English)Promotion of the Republic of Croatia as a European touristic destination through the elements of e-marketing
Committee MembersErik Ružić (committee member)
Dražen Alerić (committee member)
Ariana Nefat (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Financial Management, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism and Development, Business Informatics
Study specializationMarketing Management
Academic title abbreviationmag.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel keywords (Croatian)marketing u turizmu e-marketing promocija oglašavanje mobilni marketing
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notesažetak preuzet iz zaključka
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:227115
CommitterBarbara Dušan