undergraduate thesis
Competence of kindergarten teacher in the use of media in the educational work

Matea Ferboković (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleKompetencije odgojitelja u uporabi medija u odgojno-obrazovnom radu
AuthorMatea Ferboković
Mentor(s)Nevenka Tatković (thesis advisor)
Marina Diković (thesis advisor)
Abstract
Predškolski odgoj je kamen temeljac cjelokupnog odgoja i obrazovanja. Odgoj započinje u obitelji, ali da bi se dijete razvilo u potpunosti, potreban mu je i institucionalni odgoj. Dakle, skladni odnos obiteljskog i institucionalnog odgoja vode prema uspješnom odgoju. Čovjek je jedina osoba koju treba odgojiti i koja može odgajati. Obrazovanje je pedagoški osmišljeno i sustavno organizirano učenje, odnosno iskustvo pojedinca koje se očituje u porastu znanja i vještina, te razvoju sposobnosti. Obrazovanje je jedan od aspekata odgojno-obrazovnog procesa. Pojam kompetencije preplavio je odgojno-obrazovni proces te se koristi u mnogim disciplinama i područjima. Upravo zato i ne postoji jedinstvena definicija. Kompetencija se odnosi na sve čovjekove dimenzije, na njegova znanja, sposobnosti, vještine, stavove i osobne karakteristike. Odgojitelj je osoba koja je predana svojem radu i uživa u radu i suživotu s djecom. On mora dopustiti djeci da sami istražuju, ne smije im davati samo gotove materijale. Mora u djeci probuditi stvaralački duh i želju za radom i novim. Potrebno je da odgojitelj posjeduje što više kompetencija kako bi svoj rad s djecom obavljao pravilno i uspješno. Mediji se sve češće susreću u radu s djecom. Kako bi djeca mogla pravilno koristiti medije i sudjelovati u svijetu medija potrebna je medijska pismenost. Roditelji i odgojitelji moraju biti uključeni u taj svijet kako bi mogli pratiti djecu i omogućiti im različite spoznaje i znanja.
Keywordsupbringing education educational process competence teacher media
Parallel title (English)Competence of kindergarten teacher in the use of media in the educational work
Committee MembersAndrea Debeljuh (committee member)
Nevenka Tatković (committee member)
Marina Diković (committee member)
Doris Velan (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
Early childhood upbringing is the foundation of general education. Upbringing begins in family but to ensure that the child has developed completely it also needs an institutional education. Therefore, harmonious family relations and institutional education lead to successful parenting. Man is the only person who is supposed to nurture and who can educate. Education is pedagogically planned and systematically organized learning, experience of an individual which is manifested in the rise of knowledge and skills and development of abilities. Education is one of the aspects of learning process. The concept of competence is overflowed with the educational process, and it is used in many disciplines and fields. Considering the above mentioned, we can agree that there is no single definition. We can say that competence extends to all aspects of human, to his knowledge, abilities, skills, attitudes and personal characteristics. The teacher is a person committed to his work and enjoys the work and in harmony with children. He should allow children to explore, not only to give them ready materials. The teacher needs to awake children’s creative spirit and the desire to work and explore something new. It is necessary that the teacher owns the largest possible number of competencies to make work with the children correctly and successfully. Media is everywhere around us. We constantly encounter it in work with children. To enable children to properly use the media and to participate in the media industry requires media literacy. Parents and carers should be included in this world, so they can control the kids and give them a variety of knowledge.
Parallel keywords (Croatian)odgoj obrazovanje odgojno-obrazovni proces odgojitelj kompetencije mediji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:606704
CommitterAleksandar Ćatić