undergraduate thesis
Staying in nature and new tehnologies in preschool children

Katarina Majić (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleBoravak u prirodi i nove tehnologije kod djece predškolskog uzrasta
AuthorKatarina Majić
Mentor(s)Andrea Debeljuh (thesis advisor)
Abstract
Pojam igre odnosi se na veliki broj aktivnosti. Prema Duran (1995), igra se svrstava u tri kategorije, a to su funkcionalna igra, simbolička igra i igra s pravilima. Trajni elementi strukture igre su: pravila, tip odvijanja igre, simbolička komponenta, započinjanje i kraj igre. Tjelesne aktivnosti djeteta su sastavni dijelovi njegovog svakodnevnog života u kojem prevladava igra kao temeljna aktivnost. Nakon treninga, dijete je fizički umorno i ima potrebu za odmorom i snom. Kod osmišljavanja vanjskog prostora važna je sigurnost, nadzor, prostor za penjanje i vožnju te mirni prostor. Vrlo važan čimbenik kod boravka na otvorenom je vrijeme. Uloga medija u svakodnevnom životu djece je jedan od predmeta ovog istraživačkog rada. Internet je ključan za budućnost nas, ali i naše djece. U sklopu ovog rada provedena je i anketa koja je glavni dio ovog rada, na uzorku od 82 ispitanika od predviđenih 150. Prema provedenoj anketi, najviše onih koji koriste računalo ili pametni telefon, koriste ih upravo zbog igranja igrica. Igranje igrica može imati svoje pozitivne, ali i negativne strane. Djeci treba omogućiti korištenje moderne tehnologije, ali uz nadzor sadržaja i vremenska ograničenja.
Parallel title (English)Staying in nature and new tehnologies in preschool children
Committee MembersNevenka Tatković (committee member)
Andrea Debeljuh (committee member)
Marina Diković (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Early Childhood and Preschool Pedagogy
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
The concept of the game refers to a large number of activities. According to Duran (1995), the game is classified into three categories; functional play, symbolic play and game rules. Permanent structural elements of every game are: rules, game workflow, symbolic component, start of the game and the game end. Physical activity of the child is integral part of his everyday life which is dominated by the game as the fundamental activity. After the training, the child is physically tired and in need of rest and sleep. In creating the outer space it is important to achieve high security control, supervision, climbing area and resting area. An important factor when staying outdoors is time. The role of media in everyday life of children is one of the subjects of this research. Internet is essential for the future of us and our children. As the main part of this study, a survey was conducted in a sample of 82 subjects of the planned 150. According to the survey, most of those who use a computer or smartphone, use them because of playing games. Playing games can have both positive and negative sides and effects. Children should be allowed to use modern technology, but with control of the content and time limitations.
Parallel keywords (Croatian)dijete igra tjelesne aktivnosti informacijsko – komunikacijska tehnologija Internet
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:721124
CommitterAleksandar Ćatić