master's thesis
Risky behaviour of the primary school children

Mandalena Jukić (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleRizična ponašanja osnovnoškolaca
AuthorMandalena Jukić
Mentor(s)Mirjana Radetić - Paić (thesis advisor)
Abstract
U diplomskome radu Rizična ponašanja osnovnoškolaca izlažu se rezultati istraživanja, čiji je cilj bio na uzorku učenika od IV. do VIII. razreda, ispitati stavove, mišljenja i osjećaje o rizičnim ponašanjima. Ispitanicima smo postavili devedeset i dvije tvrdnje koje su bile usmjerene u razotkrivanju ispitanikovih stavova, mišljenja i osjećaja prema vlastitim unutarnjim osjećajima poput depresije, tjeskobe i socijalne tjeskobe, ponašanjima koje ispitanik ispoljava prema van, prema drugim osobama, poput agresije, antisocijalnosti i hiperaktivnosti, te tvrdnje koje su bile usmjerene prema osobinama samih ispitanika te njihovim odnosima s obitelji, školom i vršnjacima. Cilj istraživanja je bio ispitati postojanje pojedinih skupina rizičnih ponašanja među osnovnoškolcima, te koje skupine rizičnih ponašanja su najzastupljenije. Na uzorku od 124 učenika utvrdili smo da su najrizičnije skupine ponašanja osobine učenika (nošenje s problemima), a zatim internalizirani oblici ponašanja (tjeskoba), eksternalizirani oblici ponašanja (hiperaktivnost), škola (motivacija), obitelj (obiteljski sukob i privrženost) i vršnjaci (rizične aktivnosti i odnosi s vršnjacima). Iako su rezultati ovog istraživanja relativno niskih frekvencija i broj potencijalnih rizičnih ponašanja kod ispitanika je minimalan trebalo bi poraditi na osmišljavanju preventivnih programa koji bi uključivali cjelokupnu zajednicu kako bi se poradilo na smanjenju rizičnih i povećanju zaštitnih čimbenika.
Keywordsrisky behaviour internal and external way of behaviour personslity traits environment preventive programs
Parallel title (English)Risky behaviour of the primary school children
Committee MembersIva Blažević (committee member)
Mirjana Radetić - Paić (committee member)
Ivana Paula Gortan-Carlin (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Behavioral Disorders
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-01
Parallel abstract (English)
In my thesis Risky behaviour of the primary school children, the results of the survey have been exposed and their aim is to examine attitudes, opinions and feelings about risky behaviour of the 4th-8th graders in primary school. The examined students have been asked 22 statements in order to reveal their attitudes, opinions and feelings towards their own inner feeling like depression, anxiety, social anxiety, behaviour that the examined ones express to other persons, like agression, antisociality and hyperactivity, and the directed to the traits of examined students themselves, their family relations, school and peers. The aim of the survey was to examine the existence of individual groups with risky behaviour among primary schoolars and to point out the most common groups. On the sample of 124 students, we found out that the most risky groups of behaviour are personality traits (dealing with problems), internal ways of behaviour (anxiety), external ways of behaviour (hyperactivity), school (motivation), family (family conflicts and devotion), and peers ( risky activities and their mutual relationship). Although the results of the survey are relatively of low frequency and the quantity od risky behaviour is minimal, the planning of preventive programs should be done involving the whole community to decrease the risky and to increase the protective factors.
Parallel keywords (Croatian)rizična ponašnja internalizirani i eksternalizirani oblici ponašanja osobine ličnosti okruženje programi prevencije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:379213
CommitterAleksandar Ćatić