undergraduate thesis
E-business advertising trends

Masimo Orbanić (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleTrendovi u elektroničkom oglašavanju
AuthorMasimo Orbanić
Mentor(s)Vanja Bevanda (thesis advisor)
Abstract
Povećanjem broja korisnika Interneta i pojavom društvenih mreža, marketinški stručnjaci se sve više koriste oglašavanjem na Internetu. Oglašavanje na Internetu nudi mogućnosti koje do sada nisu bile moguće, kao što je prikazivanje oglasa određenom profilu osoba, odnosno onima koje bi oglasi zanimali, i izvanredne mogućnosti mjerenja učinka oglašavanja. Oglašavanje na Internetu koriste i mala i velika poduzeća kako bi povećali prodaju ili broj korisnika. Oglašavati na Internetu se može na tražilicama, video zapisima, web stranicama i društvenim mrežama. Kada se oglašavamo na tražilicama znači da nam se oglasi prikazuju između rezultatima pretraživanja pojmova na web tražilicama kao što je Google. AdWords je Googleov servis za oglašavanje te postoji pretraživački i prikazivački način oglašavanja. Kada se oglašavamo na video zapisima najčešće se podrazumijeva oglašavanje na YouTube-u. YouTube je napravio TrueView način oglašavanja u kojem se plaća samo ako korisnik klikne na video oglas ili ga pregleda do kraja. Kada se oglašavamo na drugim web stranicama najčešće se govori o remarketingu, te takvo oglašavanje koristi AdWords prikazivačku mrežu. Kada se oglašava na društvenim mrežama to znači da reklamiramo svoje objave, stranice i profile na društvenim mrežama. Oglasi se inače prikazuju između ostalim objavama koje korisnik prati. Trendovi u elektroničkom oglašavanju se mijenjaju iz dana u dan kada je riječ o SEO optimizaciji i content marketingu. Trenutni trend je oglašavanje na društvenim mrežama i izrada video oglasa. U budućnosti će se sve više koristiti oglašavanje na Internetu i razviti će se nove tehnologije oglašavanja koje će davati još bolje rezultate.
Parallel title (English)E-business advertising trends
Committee MembersGiorgio Sinković (committee member)
Vanja Bevanda (committee member)
Goran Matošević (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Organization and Informatics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeInformatics
Academic title abbreviationuniv.bacc inf.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
By increasing the number of Internet users and the emergence of social networks, marketers are increasingly using advertising on the Internet. Advertising on the Internet offers opportunities that have not been possible before, such as display ads to specific profiles of people, or those interested in our ads, and the extraordinary possibilities of measuring the impact of advertising. Advertising on Internet is used by and small and large companies to increase sales or number of customers. Advertising on the Internet can be on the search engines, videos, websites and social networks. When you advertise on search engines means that your ads are shown between the results of the search terms in Web search engines such as Google. AdWords is Google's advertising service and there are two networks, search and display advertising network. When we advertise on videos, that usually includes advertising on YouTube. YouTube has made TrueView advertising method in which advertiser pays only if a user clicks on a video ad or view it until the end. When you advertise on other websites we are mostly talking about re-marketing, and such advertising is using AdWords Display Network. When you advertise on social networks it means that we advertise our posts, pages and profiles on social networks. Our ads are going to appear between users news feed. Trend in internet advertising is changing from day to day when it comes to SEO optimization and content marketing. The current trend is advertising on social networks and making video ads. In the future, the use of Internet advertising will increase and there are going to be developed new advertising technologies that will deliver even better results.
Parallel keywords (Croatian)oglašavanje na internetu SEO društvene mreže mobilni marketing Google AdWords
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:715859
CommitterBarbara Dušan