master's thesis
The dark side of underground Pula tunnel's

Bojan Mejak (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
Title"Mračna strana" pulskog podzemnog tunela
AuthorBojan Mejak
Mentor(s)Fulvio Šuran (thesis advisor)
Abstract
Turizam je jedna od najbrže rastućih grana ekonomije današnjice. Gotovo da nema dijela svijeta koji ne sudjeluje u turističkom kretanju. U tom smislu mračni turizam, kao sastavni dio turističke ponude praktički je tek na početku. Mračni turizam pun je novih mogućnosti, izazova, novih ideja, sadržaja koji sa razvojem ovog našeg ubrzanog svakodnevnog života dolazi sve više do izražaja. Turisti su sve zahtjevniji, pa postoji potražnja za nestandardnim i neobičnim turističkim proizvodom. Selektivni oblici turizma obuhvaćaju oblike turizma gdje je fokus na aktivnostima ili ambijentima koji su privlačni manjem broju turista. Globalno gledajući pojavio se novi turist, moderan turist kojeg ne zanimaju više 4S (sun, sea, sand, sex), već 6E (escape, education, ecology, entertainment, excitement, experience). Moderni turist traži doživljaj, interakciju, sudjelovanje, bijeg od svakodnevnice i novo doživljeno iskustvo. To je super prilika koja me je potakla da pišem o mračnom turizmu koji je slabo zastupljen u Hrvatskoj. Rad pridonosi razvoju mračnog turizma na lokalnoj, regionalnoj, državnoj razini te je mogući primjer drugim istomišljenicima da se na jedan kvalitetan način iskoristi bogatstvo resursa kojima Hrvatska raspolaže za razvoj ovakvog selektivnog oblika turizma. Mračna strana pulskog podzemnog tunela projekt je koji bi zasigurno omogućio dolazak novih turista, obogatio turističku ponudu, poticao druge interesne skupine da u svoju ponudu ukljuĉe sliĉne proizvode i time potaknu razvoj, ovog svijetu poznatog oblika turizma. Nama je to početak prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije koja nudi široku paletu ponuda i zemlje koja može konkurirati svakoj drugoj destinaciji.
Parallel title (English)The dark side of underground Pula tunnel's
Committee MembersAndrea Matošević (committee chairperson)
Fulvio Šuran (committee member)
Boris Koroman (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationmag.turism.cult.
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationmag.turism.cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-13
Parallel abstract (English)
Nowadays tourism is one of the fastest growing branches of economy. There is almost no part of the world that is not involved in tourist activities. In this respect, Dark tourism, as a composing part of the tourist offer, is only beginning its development. Dark tourism is bursting with new possibilities, challenges, new ideas and activities and its importance will continue to grow as out everyday life becomes increasingly hectic. The tourists grow more challenging, so there is a demand for non-standard and unusual tourist product. Selective forms of tourism focus on activities or environments that are attractive to a small number of tourists. Globally, there appears to be a new tourist, modern tourist who is no longer interested in 4S (sun, sea, sand, sex), but in 6E (escape, education, ecology, entertainment, excitement, experience). Modern tourists look for adventure, interaction, participation, getaway from everyday life and new lived experience. This is a great opportunity which encouraged me to write about dark tourism that is hardly present in Croatia. This thesis contributes to the development of dark tourism on local, regional, state level and presents a potential example for other supporters. It shows that it is possible to exploit the wealth of resources available in Croatia for the development of this selective form of tourism in a quality way. The dark side of Pula’s underground tunnel is a project which would certainly enable the arrival of new tourists, enrich tourist offer, encourage other stakeholders to include similar products in its offer and thus to initiate the development of this world-known form of tourism. For us it represents recognition of Croatia as a destination that provides a wide range of offers and a country which is able to compete with every other destination.
Parallel keywords (Croatian)mračni turizam podzemni tuneli Pule marketing povijest podzemnih tunela
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:645707
CommitterBarbara Dušan