undergraduate thesis
Usvajanje motoričkih znanja kroz djece predškolske dobi

Magdalena Mahić (2015)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitleUsvajanje motoričkih znanja kroz djece predškolske dobi
AuthorMagdalena Mahić
Mentor(s)Zlatko Tkalčec (thesis advisor)
Abstract
Da bi odgojitelj mogao raditi s djecom predškolske dobi prije svega mora biti čovjek, koji poznaje temeljna obilježja rasta i razvoja, osobine i sposobnosti dječjeg organizma, razvojna razdoblja djece, te na kraju krajeva, djecu s kojom radi. Svako dijete određeno motoričko gibanje doživi na svoj način i u tome ga ne treba prekidati i ispravljati. Motorička gibanja nazivaju se još i prirodnim oblicima kretanja jer ih djeca najprije savladavaju. Istodobno s procesima rasta i razvoja odvijaju se i procesi u razvoju osnovnih motoričkih gibanja. Dijete bi do četvrte godine trebalo savladati osnovne oblike kretanja (hodanje, trčanje, bacanje, penjanje, puzanje, provlačenje, kotrljanje i dr.). Niti jedno motoričko gibanje nema moć kao igra. Igra je najprirodniji oblik kretanje, te je karakterizira raznovrsnost prirodnih oblika kretanja. Povoljno utječe na sve organske sustave, razvoj antropoloških obilježja, funkcionalnih sposobnosti, na usvajanje motoričkih dostignuća, na stjecanje radnih odnosa i životnih navika, te pridonosi dječjem emotivnom pražnjenju. Kroz igru se ne zadovoljava samo djetetova potreba za kretanje, već se povećava rad svih organa i organskih funkcija, pa je tako njena i uloga u rastu i razvoju veća.
Committee MembersIva Blažević
Zlatko Tkalčec
Đeni Zuliani
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Education
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePreschool Education
Academic title abbreviationbacc. praesc. educ
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
Being a human familiar with the main characteristics of the growth, development, the distinctive features and abilities of a child’s organism, the child developmental stages and the children they are dealing with is a main prerequisite for an educator to work with pre-school children. Each child experiences a specific motor movement in their own way and they should not be stopped and corrected along the way. Motor movements are also called the elementary moving forms because children master them first. Simultaneously with the process of growing up and development, elementary motor movements develop as well. Child should be able to acquire the elementary forms of movement by the age of four (walking, running, throwing, climbing, crawling, wriggling, rolling, etc.) Neither one motor movement has the kind of power that the game has. Game is the most natural form of movement, and is as such characterized by the variety of the elementary moving forms. It is beneficial for all the organic systems, the development of anthropological features, functional abilities, motor system achievements, development of habits and attitude to work and it contributes to the emotional discharging of children. While playing child does not satisfy solely its need to move. The function of all the organs and organic functions is being improved, which makes its role in the growth and development of children bigger.
Parallel keywords (Croatian)predškolska djeca motorička znanja razvojne osobine tjelesna i zdravstvena kultura
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:704841
CommitterAleksandar Ćatić