undergraduate thesis
Competitiviness of Croatian Economy

Valerija Dragica (2016)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleKonkurentnost hrvatskog gospodarstva
AuthorValerija Dragica
Mentor(s)Kristina Afrić Rakitovac (thesis advisor)
Abstract
Konkurentnost je kompleksan pojam koji nije lako definirati te u posljednjih tridesetak godina postaje jedan od najčešće analiziranih ekonomskih pojmova. Konkurentnost bih najlakše definirala kao sposobnost određene zemlje da postigne uspjeh na svjetskom tržišu koja jamči bolji život za sve građane neke države. Za ovako malo gospodarstvo kao što je Hrvatska, konkurentnost je ključan pokretač prosperiteta i blagostanja građana. Napredak male zemlje kao što je Hrvatska u osnovi ovisi da proizvodi i prodaje robu i usluge na tržištima diljem svijeta, odnosno konkurentnost ovisi o njenoj produktivnosti. Hrvatskoj bi u ovome trenutku najviše odgovarale mjere kojima se potiče proizvodnja i rast domaće ponude što bi posredno djelovalo na oživljavanje domaće potražnje. Osnovni je cilj rada analizirati poziciju hrvatskog gospodarstva kroz različite indikatore. Istraživanjem pokušati će se prikazati i objasniti pozicija Hrvatske kroz različite indikatore u odnosu na deset najbolje rangiranih zemalja u svijetu.
Parallel title (English)Competitiviness of Croatian Economy
Committee MembersLela Tijanić (committee chairperson)
Kristina Afrić Rakitovac (committee member)
Ines Kersan Škabić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationFinance
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-20
Parallel abstract (English)
Competitiveness is a complex concept that is not easily defined, and in the last thirty years becoming one of the most commonly analyzed economic concepts. Competitiveness, the easiest way would define it as the ability of certain countries to achieve success on the world market that guarantees a better life for all the citizens of a State. For such a small business such as Croatia, competitiveness is a key driver of prosperity and well being of the citizens. The progress of small countries such as Croatia basically depends on producing and selling goods and services to markets around the world, namely the competitiveness depends on its productivity. Croatia would have at this moment the most fit measures encourages the production and the growth of domestic supply which would indirectly affect the revival of domestic demand. The basic aim of the study is to analyse the position of the Croatian economy through various indicators. Try to research will show and explain the position of Croatia through various indicators in relation to the ten best ranked countries in the world.
Parallel keywords (Croatian)konkurentnost konkurentnost Europske unije konkurentnost hrvatskog gospodarstva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:912250
CommitterEster Bencic