master's thesis
Cultural routes - Parks and gardens

Paola Švik (2016)
University of Pula
Department of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
Metadata
TitleKulturne rute - Putevi parkova i vrtova
AuthorPaola Švik
Mentor(s)Fulvio Šuran (thesis advisor)
Abstract
Putovanje pripada među najstarije i najopćenitije pojave ljudskoga života. Iako se u svim epohama ljudske povijesti putovalo, do turizma kao masovne pojave došlo je tek kada je društveni razvoj osigurao većem broju ljudi materijalna sredstva i slobodnog vremena namijenjeno dokolici, dok je tehnološki napredak omogućio da se bez većih poteškoća svlada udaljenost između mjesta stanovanja i odabranoga turističkog odredišta. Nakon masovnog turizma početkom devedesetih godina 20. stoljeća na turističko tržište nastupa tzv. „novi turizam“ koji se i danas uspješno razvija. Turizam se više okreće pojedincu kao sudioniku turističkoga putovanja, njegovim individualnim potrebama, a kao posljedica toga nastaje više posebnih oblika turizma prilagođenih zahtjevima posebnih grupa turističkih potrošača kao što su poslovni gosti, nautičari, ljubitelji kulturnih priredbi, obitelji s djecom, stariji i sl. Kako bi se neko mjesto uključilo u turizam potrebno je da sadrži resurse/atrakcije. Jednom kada se definiraju koji su resursi nekog mjesta/destinacije može se započeti s razvojem turizma određene vrste. Pomoću kulturnih ruta mjesto bi se moglo umrežiti s drugim destinacijama i na takav način osigurati dugu postojanost turizma u tom kraju. Kulturna ruta je dionica u prostoru sastavljena od materijalnih i nematerijalnih, kulturnih i povijesnih elemenata. Projekt Europskih kulturnih ruta, osnovan 1987. godine, promiče putovanja prema utvrđenim itinererima koji prolaze kroz dvije ili više zemalja ili regija, a organizirani su na temu čiji je povijesni, umjetnički ili društveni interes očigledno europski. Prema podacima iz 2012. godine danas postoje 22 certificirane kulturne rute. Predložena kulturna ruta u radu „Putevi parkova i vrtova“ idealan je projekt koji bi mogao osvijestiti čovjeka na potrebu više zaštite i brige za biljni i životinjski svijet, kako bi buduće generacije mogle uživati u toj istoj prirodnoj ljepoti.
Keywordstourism mass tourism new tourism tourist destination tourist attraction cultural routes project of European cultural routes
Parallel title (English)Cultural routes - Parks and gardens
Committee MembersMauro Dujmović (committee chairperson)
Fulvio Šuran (committee member)
Mauro Štifanić (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsDepartment of Interdisciplinary, Italian and Cultural Studies
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Ethnology and Anthropology
Ethnology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCulture and Tourism
Academic title abbreviationmag.turism.cult.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-03
Parallel abstract (English)
Journey is among the oldest and the most general phenomenon of human life. Although in all the epochs of human history people had traveled, a tourism as a mass phenomenon occurred only when the social development provided to more people the material means and leisure time intended for leisure, while technological advances have allowed that without major difficulties and overcome the distance between the dwelling and the chosen tourist destination. After the mass tourism in the early nineties of the 20th century, on the tourist market performances „New tourism“ which is successfully developing now. Tourism is increasingly turning to the individual as a participant of tourist travel, to his individual needs and as a result are produced more special forms of tourism adapted to the requirements of specific groups of consumers of tourism such as business guests, boaters, lovers of cultural events, families with children, the elderly and so on. To involve a place in tourism, it is necessary for that place to contain the resources/attractions. Once you define the resources of a place/destination, you can start with the development of certain types of tourism. Using cultural routes place could be networked to other destinations and in such way to ensure long-lasting tourism in the area. A cultural route is a share in the space composed of tangible and intangible, cultural and historical elements. The project of the European cultural routes, founded in 1987, promotes travel to the established itineraries that pass through two or more countries or regions, and are organized on the theme of historical, artistic or social interest which is obviously European. According to data from 2012, there are now 22 certified cultural routes. The proposed cultural route in the work „Ways of parks and gardens“ is an ideal project which could raise awareness of the need for more human care and concern for herbal and animal world, so that future generations can enjoy in the same natural beauty.
Parallel keywords (Croatian)turizam masovni turizam novi turizam turistička destinacija turistička atrakcija kulturne rute projekt europskih kulturnih ruta
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:075941
CommitterIvana Gradinščak