diplomski rad
Kulturne rute - Putevi parkova i vrtova

Paola Švik (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
Podaci o radu
NaslovKulturne rute - Putevi parkova i vrtova
AutorPaola Švik
Voditelj/MentorFulvio Šuran (mentor)
Sažetak rada
Putovanje pripada među najstarije i najopćenitije pojave ljudskoga života. Iako se u svim epohama ljudske povijesti putovalo, do turizma kao masovne pojave došlo je tek kada je društveni razvoj osigurao većem broju ljudi materijalna sredstva i slobodnog vremena namijenjeno dokolici, dok je tehnološki napredak omogućio da se bez većih poteškoća svlada udaljenost između mjesta stanovanja i odabranoga turističkog odredišta. Nakon masovnog turizma početkom devedesetih godina 20. stoljeća na turističko tržište nastupa tzv. „novi turizam“ koji se i danas uspješno razvija. Turizam se više okreće pojedincu kao sudioniku turističkoga putovanja, njegovim individualnim potrebama, a kao posljedica toga nastaje više posebnih oblika turizma prilagođenih zahtjevima posebnih grupa turističkih potrošača kao što su poslovni gosti, nautičari, ljubitelji kulturnih priredbi, obitelji s djecom, stariji i sl. Kako bi se neko mjesto uključilo u turizam potrebno je da sadrži resurse/atrakcije. Jednom kada se definiraju koji su resursi nekog mjesta/destinacije može se započeti s razvojem turizma određene vrste. Pomoću kulturnih ruta mjesto bi se moglo umrežiti s drugim destinacijama i na takav način osigurati dugu postojanost turizma u tom kraju. Kulturna ruta je dionica u prostoru sastavljena od materijalnih i nematerijalnih, kulturnih i povijesnih elemenata. Projekt Europskih kulturnih ruta, osnovan 1987. godine, promiče putovanja prema utvrđenim itinererima koji prolaze kroz dvije ili više zemalja ili regija, a organizirani su na temu čiji je povijesni, umjetnički ili društveni interes očigledno europski. Prema podacima iz 2012. godine danas postoje 22 certificirane kulturne rute. Predložena kulturna ruta u radu „Putevi parkova i vrtova“ idealan je projekt koji bi mogao osvijestiti čovjeka na potrebu više zaštite i brige za biljni i životinjski svijet, kako bi buduće generacije mogle uživati u toj istoj prirodnoj ljepoti.
Ključne riječiturizam masovni turizam novi turizam turistička destinacija turistička atrakcija kulturne rute projekt europskih kulturnih ruta
Naslov na drugom jeziku (engleski)Cultural routes - Parks and gardens
Povjerenstvo za obranuMauro Dujmović (predsjednik povjerenstva)
Fulvio Šuran (član povjerenstva)
Mauro Štifanić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Etnologija i antropologija
Etnologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKultura i turizam
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra kulture i turizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.turism.cult.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-10-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Journey is among the oldest and the most general phenomenon of human life. Although in all the epochs of human history people had traveled, a tourism as a mass phenomenon occurred only when the social development provided to more people the material means and leisure time intended for leisure, while technological advances have allowed that without major difficulties and overcome the distance between the dwelling and the chosen tourist destination. After the mass tourism in the early nineties of the 20th century, on the tourist market performances „New tourism“ which is successfully developing now. Tourism is increasingly turning to the individual as a participant of tourist travel, to his individual needs and as a result are produced more special forms of tourism adapted to the requirements of specific groups of consumers of tourism such as business guests, boaters, lovers of cultural events, families with children, the elderly and so on. To involve a place in tourism, it is necessary for that place to contain the resources/attractions. Once you define the resources of a place/destination, you can start with the development of certain types of tourism. Using cultural routes place could be networked to other destinations and in such way to ensure long-lasting tourism in the area. A cultural route is a share in the space composed of tangible and intangible, cultural and historical elements. The project of the European cultural routes, founded in 1987, promotes travel to the established itineraries that pass through two or more countries or regions, and are organized on the theme of historical, artistic or social interest which is obviously European. According to data from 2012, there are now 22 certified cultural routes. The proposed cultural route in the work „Ways of parks and gardens“ is an ideal project which could raise awareness of the need for more human care and concern for herbal and animal world, so that future generations can enjoy in the same natural beauty.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)tourism mass tourism new tourism tourist destination tourist attraction cultural routes project of European cultural routes
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:075941
PohranioIvana Gradinščak