master's thesis
The history of Rakalj

Alda Bastiančić (2016)
University of Pula
Faculty of Educational Sciences
Metadata
TitlePovijest Raklja
AuthorAlda Bastiančić
Mentor(s)Slaven Bertoša (thesis advisor)
Abstract
U radu Povijest Raklja dati su podatci od prapovijesti do današnjih dana. Rakalj je prekrasno naselje na sjeveroistoku Puljštine u blizini Raškoga zaljeva. Poznat je po Rakaljskom lončarstvu koje se odlikuje svojom jednostavnošću. Rakljanski lonac je simbol sela, ali i etnografski simbol čitave Istre. Dojmljiva je bogata povijest Starog Raklja, od koje danas prepoznajemo samo ruševine. No, crkva svete Agneze, koja još postoji iz 1495. stojički podnosi sve nedaće ovog kraja, ljeti se u neposrednoj blizini održavaju koncerti i život kao da se nastavlja. Rakalj je bio patrijarhalno selo. Nagrizali su ga veliki svjetski tokovi iako sporo, donosili su promjene. Naselje se prvi put spominje 1190. Današnji Rakalj spominje se u povijesnim izvorima 1342. kao Castrum Novum. Područje današnjeg Raklja odlikuje se plodnom zemljom u svom zaleđu, koje je nudilo mogućnost stanovnicima da se osim ovčarstva bave stočarstvom i ratarstvom. Rakalj je 1536. zajedno s Barbanom prodan kao feud obitelji Loredan. Reprezentativna građevina svjetovne arhitekture u Raklju je Palača Loredan. Tijekom tristotinjak godina feudalni gospodari su stvorili cijeli pravni sustav. Tzv. Loredanske terminacije od velike su važnosti u ustrojavanju novih gospodarskih struktura. 1869. Rakalj se ukida kao feudalno dobro. Tijekom XIX. i XX. stoljeća dolazi do procesa modernizacije. U srednjem vijeku dolazi do naseljavanja Hrvata, u novom vijeku kolonizacija, početak popisivanja stanovništva. Nakon Drugog svjetskog rata prisutna je ubrzana depopulacija. Demografska dinamika prati pad sve do danas. Iz nekad poljodjelskog kraja, Rakalj se transformirao u poljodjelsko – obrtničko naselje. Danas je razvijen ruralni i izletnički turizam. Rakalj je rodno mjesto književnika i znanstvenika Mije Mirkovića – Mate Balote (1898. – 1963.). Mate Balota je najpoznatiji istarski čakavski pjesnik 20. stoljeća, autor Dragog kamena, popularne zbirke čakavskih stihova. U njegovoj rodnoj kući uređena je spomen-zbirka.
KeywordsOld Rakalj Rakalj pottery of Rakalj Loredan family settling of the Croatians colonization tourism writer and scientist Mijo Mirković – Mate Balota
Parallel title (English)The history of Rakalj
Committee MembersMauro Štifanić (committee chairperson)
Slaven Bertoša (committee member)
Sandra Kadum (committee member)
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of Educational Sciences
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History
Early Croatian and World History
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated university Teacher education study
Academic title abbreviationmag. prim. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-26
Parallel abstract (English)
The work History of Rakalj offers data of this place from prehistoric time to present days. Rakalj is a beautiful settlement situated in the north-east of Pula region close to Raša bay. It is famous for pottery characterized by its simplicity. The pot of Rakalj is a symbol of the village, and at the same time the symbol of the entire Istria. Rich history of the Old Rakalj is very impressive but today only ruins have remained. However, the Church of St. Agnes, dating back to 1495, has been resisting stoically all the hardships of this region. In the summer concerts are held in its vicinity and the life seems to be continuing. Rakalj was a patriarchal village. Big world events have been affecting it, and although slowly, they have brought changes. The settlement was first mentioned in 1190. Today’s Rakalj was mentioned in historical sources in 1342 as Castrum Novum. The area of today’s Rakalj is characterized by fertile soil in its hinterland offering possibilities to its inhabitants to deal with livestock breeding and farming besides sheep breeding. In 1536 Rakalj, together with Barban, was sold as a feud to the Loredan family. The Palace Loredan in Rakalj represents a building of secular architecture. During three centuries the feudal lords have created complete legal system. The so called Loredan terminations are very important in the establishment of new economic structures. In 1869 Rakalj was abolished as a feud. During the 19th and 20th centuries the process of modernization was introduced. The Croatians came in the Middle Ages, there was colonization in the Modern Age, and the beginning of taking a census. After the World War Two there was a rapid depopulation which is still present. From just a farming place Rakalj has turned into a farming and artisanal place. Today rural tourism and sightseeing are developed. Rakalj is also the native town of writer and scientist Mijo Mirković – Mate Balota (1898 – 1963). Mate Balota is the most famous Istrian chakavian poet of the 20th century, author of Dragi kamen, popular collection of chakavian verses. A memorial collection has been exhibited in his native house.
Parallel keywords (Croatian)Stari Rakalj Rakalj rakaljsko lončarstvo obitelj Loredan naseljavanje Hrvata kolonizacija turizam književnik i znanstvenik Mijo Mirković - Mate Balota
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:370142
CommitterAleksandar Ćatić