Pages

Antropologija i aspekti alokronizma u putopisima
Antropologija i aspekti alokronizma u putopisima
Tina Letić
Ovaj rad istražuje nekoliko aspekata antropološke discipline. Antropološka znanost je složena akademska disciplina koja proučava najsloženijeg organizma - čovjeka. Na temelju toga u ovom radu promatramo odnos geografskog prostora i pristupa disciplini. Nakon čega, iznose se argumenti i kritike Johannesa Fabiana koje su prikazane njegovoj knjizi „Vrijeme i drugi“. Knjiga služi za argumentiranje njegove kritike o upotrebi vremena u konstruiranja antropološkog diskursa. Ovaj rad...
Apeli oglašavanja prema obitelji
Apeli oglašavanja prema obitelji
Jelena Kolenko
U suvremenom svijetu proizvođači na brojne načine pokušavaju doprijeti do potrošača kako bi potrošači odabrali upravo njihov proizvod. Pritom se koriste različitim vrstama motiva koji u različitim mjerama i oblicima djeluju na potrošače. Ovisno o vrsti proizvoda ili usluge koju nude, odabrat će različite tržišne segmente koji posjeduju potrebe čije ispunjenje treba biti osnovni cilj proizvođača. Najvažniji dio potrošačke populacije predstavljaju djeca, a strategije koje...
Apeli u oglašavanju
Apeli u oglašavanju
Laura Šijaković
Mediji danas imaju veliki značaj i može se reći da uspješno manipuliraju osjećajima većine ljudi. Marketinškim stručnjacima važno je poslati poruku koja će biti snažna i imati utjecaj na većinu. Svatko je danas izloženih raznim oglasima i porukama koje su postavljene s ciljem da utječu na osjećaje i ponašanje gledatelja. Tim oglasima i porukama teško se oduprijeti, odnosno skoro pa je nemoguće oduprijeti se. Predmet istraživanja ovog rada odnosi se na analizu apela u...
Aplikacija na analizu akademske produktivnosti
Aplikacija na analizu akademske produktivnosti
Igor Benić
Nepristupačnost podataka o akademskim radovima predstavlja poseban problem za analizu i pregled podataka. Servisi koji poslužuju ovakve podatke obično nemaju sve potrebne podatke, ne prate odredenu strukturu podataka ili imaju druga ograničenja poput broja podataka koje je mogu´ce preuzeti, vremenski okviri u kojima je podatke moguće preuzeti, posebni zahtjevi na pristup podacima, zabrana izvođenja analize nad preuzetim podacima i tome slično. Cilj ovog rada bio demonstrirati...
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima
Romeo Šajina
U ovom su radu opisane tehnologije i koncepti koji su korišteni pri izradi aplikacije za dijeljenje informacija o kolegijima. Aplikacija je izrađena kako bi studentima omogućila brže i lakše dijeljenje informacija za pojedini kolegij, uz mnogo drugih funkcionalnosti. Koncept dizajna strukture, koji aplikacija slijedi, jest realizacija aplikacije korištenjem RESTful servisa i klijentskog sloja aplikacije. Klijentski sloj aplikacije sa servisom komunicira kod dohvaćanja i ažuriranja...
Aplikacija za evidenciju održane nastave
Aplikacija za evidenciju održane nastave
Luka Bastijanić
Ovaj rad se temelji na teorijskom i praktičnom djelu razvoja web aplikacije za evidenciju održane nastave. Kroz teorijski dio obrađeni su pojmovi evidencije i nastave, osnovni zahtjevi koje aplikacija mora zadovoljavati, postojeće aplikacije, vrste web stranica, definicija web aplikacije i korištene tehnologije (HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript i jQuery). Praktični dio sadrži hodogram korištenja aplikacije, bazu podataka i opise tablica, rješenja specifičnih problema i opis...
Aplikacija za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda
Aplikacija za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda
Sean Hasanagić
Ovaj rad sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela razvoja aplijkacijskog rješenja za koordinaciju procesa izrade pekarskih proizvoda. Kroz teorijski dio diplomskog rada opisano je korištenje NoSql baza podataka te je napravljena usporedba između Firebase baze podataka u realnom vremenu i drugih baza podataka. U praktičnom dijelu rada opisan je način razvoja aplikacije, korištene tehnologije i alati potrebni za razvoj. Aplikacija kao bazu koristi Firebase bazu podataka u realnom...
Aplikacija za kreiranje dodatnih zabavnih i edukativnih sadržaja
Aplikacija za kreiranje dodatnih zabavnih i edukativnih sadržaja
Božidar Kokot
Zadatak ovog diplomskog rada bio je realizirati sustav namjenjen kulturnom turizmu, koji će omogućiti kreiranje i izmjenjivanje sadržaja (npr. fotografija kulturnih eksponata) na web administratorskom panelu, pozivanje VISION API-ja za obrađivanje slike te spremanje rezultata u bazu podataka. Također je bilo potrebno realizirati edukativno-zabavnu Android aplikaciju zaduženu za prikaz pripadajućeg sadržaja krajnjim korisnicima (npr. posjetiteljima) te im omogućiti fotografiranje i...
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja
Antonio Maretić
Aplikacija natjecanja služi korisniku da kreira “virtualni” žiri koji će svoje bodove dodijeliti sudionicima natjecanja ili ih rangirati ovisno o njihovom postignuću. U bilo kojem trenutku korisnik može pratiti rezultate žirija u realnom vremenu. Također, korisnik može pregledati sva prethodna natjecanja koja je kreirao kao i informacije natjecanja te konačne rezultate koje su dali ocjenjivači za sudionike natjecanja. Progresivne web aplikacije (PWA) sve su češće pa tako je...
Aplikacija za praćenje fizičke aktivnosti
Aplikacija za praćenje fizičke aktivnosti
Josip Bošnjak
Glavni cilj ovog diplomskog rada je bio izraditi sustav za praćenje fizičke aktivnosti. Sustav uključuje autentifikaciju i autorizaciju korisnika, prikupljanje podataka korisnika preko mobilne aplikacije, slanje podataka na web poslužitelj, spremanje tih podataka u bazu podataka poslužitelja,te prikaza rezultata na ekranu mobilne aplikacije te vizualizacija grafičkim prikazom na web stranici. Rad se temelji i na teorijskom i praktičnom dijelu. U teorijskom dijelu, objašnjena je...
Aplikacija za praćenje i planiranje osobnih financija
Aplikacija za praćenje i planiranje osobnih financija
Vedran Tometić
Rad se temelji na teorijskom i praktičnom dijelu razvoja aplikacije za vođenje osobnih financija. U teorijskom dijelu rada prolazi se kroz teoriju u okviru vizualizacije podataka. Započinje se sa definicijom vizualizacije zatim se razrađuju neke od najkorištenijih metoda vizualizacije podatka. Nakon toga prolazi se kroz neka područja vizualizacije te se govori o pojmovima vezanim uz moderni pristup vizualizaciji podataka. Na kraju teorijskog dijela razrađuju se neki od problema kod...
Aplikacija za praćenje krvnog tlaka
Aplikacija za praćenje krvnog tlaka
Dijana Jaranović
Aplikacija e-Tlak namijenjena je praćenju krvnog tlaka i srčane frekvencije kao osnovnih podataka u dijagnostici arterijske hipertenzije. Čini ju mobilna aplikacija e-Tlak i web aplikacija e-Tlak. Rad se dijeli na teorijski i praktični dio razvoja aplikacije. Teorijski dio obuhvaća sve vezano za hipertenziju kao zdravstveni problem današnjice te detalje o korištenim tehnologijama vezanim za implementaciju dviju aplikacija. Praktični dio odnosi se na izradu mobilne i web aplikacije....

Pages