Pages

Zbrinjavanje dišnog puta u izvanbolničkoj hitnoj službi
Zbrinjavanje dišnog puta u izvanbolničkoj hitnoj službi
Svetlana Brenko
Dvije osnove za život su disanje i krvotok. Postoje razne bolesti i hitna stanja koje mogu ugroziti dišni put i iznimno je važno rano ih prepoznati i na vrijeme otkloniti uzrok kako bi se proces disanja mogao nesmetano odvijati. Zbrinjavanje dišnog puta prvi je u nizu postupaka koji su od presudne važnosti za preživljavanje pacijenata. Prilikom zbrinjavanja pacijenata u izvanbolničkoj hitnoj službi uvijek je presudno vrijeme te se, stoga, uvijek treba voditi određenim protokolima i...
Zbrinjavanje nedonoščeta - jučer, danas, sutra
Zbrinjavanje nedonoščeta - jučer, danas, sutra
Dea Saftić
Svrha izrade rada bila je prikazati razvoj zdravstvene njege nedonoščeta kroz povijest, dotaknuti se sadašnjosti te vidjeti kakav će biti daljnji napredak u budućnosti. U radu se spominje koja djeca spadaju pod nedonoščad, kakav je njihov vanjski izgled te koje su njihove fiziološke osobitosti. Opisan je odjel neonatologije te suvremena tehnologija koja se danas koristi pri zbrinjavanju nedonoščeta. U radu se govori o pojavi prvih inkubatora te liječnicima i znanstvenicima koji su...
Zbrinjavanje trudnice s gestacijskim dijabetesom
Zbrinjavanje trudnice s gestacijskim dijabetesom
Magdalena Varnica
Gestacijski dijabetes obilježava stanje trudnice koje nije trajno, a definira se kao stanje poremećaja metabolizma ugljikohidrata. Oblik je šećerne bolesti koji se javlja samo za vrijeme trudnoće, najčešće u drugom tromjesečju. U današnje vrijeme oko 3% trudnica ima gestacijski dijabetes. Gestacijski dijabetes može dovesti do raznih komplikacija trudnici i njenom dijetetu. Rizični čimbenici za nastanak GDM-a su starija dob trudnice, pretilost, a alarmantan rizik je prisutnost...
Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Zbrinjavanje trudnice s preeklampsijom i eklampsijom
Vinka Tokić
Komplikacije u trudnoći su vrlo česta pojava te medicinska sestra treba pratiti i na vrijeme otkriti simptome koji su vezani za nastanak preeklampsije. U radu se pojašnjavaju hipertenzivne bolesti u trudnoći sa naglaskom na preeklampsiju i eklampsiju. Dijagnostika je vrlo važna da bi se bolest otkrila na vrijeme. U dijagnostici je važno napraviti fizikalni pregled trudnice, laboratorijske pretrage i kontrolu fetusa. Kroz rad su nabrojeni predisponirajući faktori, opisana je klinička...
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u primarnom obrazovanju
Ena Mišković
U ovom radu analizira se zastupljenost međupredmetne teme Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša u nastavi prirode i društva od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Analizom 79 međupredmetnih tema/jedinica iz devet udžbenika utvrđena je zastupljenost međupredmetne teme „Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša“ od 56,96%. Kroz analizu udžbenika utvrđuje se pojavnost svake tematike zasebno; zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, po pojedinim razredima. Od prvog do...
Zdravstvena njega bolesnika kod prijeloma zdjelice
Zdravstvena njega bolesnika kod prijeloma zdjelice
Ana Burić
U ovom radu naglasak se stavlja na zdravstvenu njegu bolesnika s prijelomom zdjelice. Prijelom zdjelice vrlo je česta pojava kod starije populacije zbog oslabljene kvalitete kosti, osteoporoze, slabije mišićne funkcije i slično. Najčešći razlozi pojave ovakvih prijeloma su padovi koji postaju sve češći ulaskom u godine. Kod mlađe populacije to su pak traume uzrokovane automobilskim nesrećama, pad s velikih nadmorskih visina i sl. Skrb za bolesne odnosno ozlijeđene osigurana je u...
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od leukemije
Zdravstvena njega djeteta oboljelog od leukemije
Sara Dvorsky
Uloga medicinske sestre na odjelu pedijatrije je vrlo važna i opširna. Zdravstvena njega koju provodi medicinska sestra uključuje promatranje, praćenje, procjenu i pronalaženje subjektivnih i objektivnih čimbenika koji negativno utječu na djetetovo zdravstveno stanje. Njena uloga uključuje sprječavanje infekcije, krvarenja, hospitalizma kod djece te zdravstveni odgoj djece i njihovih roditelja. Vrlo važnu ulogu ima u pripremi i primjeni lijekova, poput pripreme lijeka u digestoru...
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Zdravstvena njega kod bolesnika s prijelomom kuka
Ana-Marija Butković
Udio starijih osoba u populaciji sve je veći. Oslabljenom kvalitetom kostiju, osteoporozom, oslabljenom funkcijom mišića i učestalim padovima dolazi do nastanka prijeloma kuka. Pacijenti s prijelomima najčešći su pacijenti s ortopedskom traumom, mogu se naći u velikom broju u svim bolnicama. Njihova skrb osigurana je u bolničkim jedinicama, kao i u predbolničkim ustanovama, hitnim odijelima, izvan klinika, rehabilitacijskim jedinicama i ustanovama i u ustanovama u zajednici....
Zdravstvena njega novorođenčeta i babinjače
Zdravstvena njega novorođenčeta i babinjače
Iva Buić
Novorođenče je dijete od dana rođenja do 28. dana nakon rođenja. Babinje je razdoblje prilagodbe majke na tjelesne i psihičke promjene nakon poroda. Zdravstvena skrb i priprema za babinje započinje u trudnoći i nastavlja se nakon otpusta iz rodilišta. Patronažna sestra posjećuje babinjaču između prvog i drugog dana nakon otpusta iz rodilišta Cilj ovog preglednog rada je prikazati zdravstvenu njegu novorođenčeta i babinjače. Zdravstvena njega novorođenčeta uključuje...
Zdravstvena njega pacijenta s cirozom jetre
Zdravstvena njega pacijenta s cirozom jetre
Anamarija Rubčić
Ciroza jetre kronična je bolest koja predstavlja veliki javnozdravstveni problem u svijetu. Može biti posljedica različitih uzroka kao što su pretilost, NASH, kronične konzumacije alkohola, infekcije hepatitisom B ili C, autoimunih bolesti te intoksikacije željezom ili bakrom. Ciroza se razvija nakon dugog razdoblja upale koja rezultira zamjenom zdravog jetrenog parenhima fibroznim tkivom i regenerativnim čvorovima, što dovodi do portalne hipertenzije. Bolest se razvija iz...
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Zdravstvena njega pacijentice s karcinomom dojke
Ena Jovanović
Rak dojke je maligna bolest u žena koja predstavlja značajan javno-zdravstveni i klinički problem. Sama dijagnoza raka dojke započinje anamnezom i kliničkim pregledom. Kod dijagnostike je važno naglasiti važnost samopregleda koji žena provodi, a koji ima ključno značenje u ranom otkriću bolesti. Dijagnostika se obavlja putem mamografije, ultrazvučnog pregleda, magnetske rezonancije biopsije i dr. Po saznanju raka dojke, kreće se s liječenjem. Samo liječenje iziskuje puno...
Zdravstveni odgoj u prevenciji bolesti ovisnosti
Zdravstveni odgoj u prevenciji bolesti ovisnosti
Dominik Horvat
Zdravstveni odgoj ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, posebno prevenciji bolesti ovisnosti. Aktivnostima koje u sebi sadrže zdravstvenu tematiku, djecu i mlade može se educirati o važnosti zdravlja, o načinima kvalitetne brige za svoje i tuđe zdravlje te o mogućim rizicima i ovisnostima koji postoje u društvu. Isto tako, zdravstvenim odgojem može se u odgojno-obrazovnim ustanovama poticati prevencija bolesti ovisnosti i kod učenika razviti svijest o...

Pages