Pages

Zdravstveni turizam
Zdravstveni turizam
Paola Belas
Hrvatska je od antike prepoznata kao prekrasna zemlja s nizom prirodnih činitelja za očuvanje zdravlja s klimatskim, balneološkim i zračnim pogodnostima, te je i danas nezamjenjiva destinacija zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam čini kombinaciju medicinskih i turističkih ponuda koje su stvorile paletu mogućnosti u odabiru specifičnih usluga poput tretmana u toplicama, tretmana u spa centrima ili klasičnih zdravstvenih usluga u specijalnim bolnicama ili lječilištima. U radu...
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Zdravstveni turizam - potencijal Istre u međunarodnom okruženju
Ivan Štiković
Zdravstveni turizam najbrže je rastuća vrsta selektivnog turizma na svijetu. Starenje populacije, stresan i ubrzani životni stil i želja za zdravim životom utječu na porast potražnje za zdravstvenim uslugama. Slijedom navedenog unutar zdravstvenog turizma razvile su se niše medicinskog turizma, lječilišnog turizma i wellness turizma. Glavni razlozi putovanja u inozemstvo za ostvarivanje zdravstvene zaštite niža su cijena, nedostupnost usluge u zemlji domicila, bolja...
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zdravstveni turizam i (Istarske) toplice
Zvjezdana Ahmedi
Predmet ovog diplomskog rada je zdravstveni turizam s posebnim osvrtom na Istarske toplice. Najveća prednost Istarskih toplica jest u činjenici da su one jedine toplice u Istarskoj županiji, koja bilježi najveće uspjehe i prihode u turizmu. Blizina emitivnih zemalja, razvijeni cestovni i drugi promet, jedinstveni krajolik samo su neki od turističkih obilježja zbog kojih se izdvajaju od ostalih. Provodilo se istraživanje s ciljem utvrđivanja tipologije gostiju Istarskih toplica s...
Zdravstveni turizam kao dio turističke ponude
Zdravstveni turizam kao dio turističke ponude
Manuel Peteh
Začetci turizma općenito leže upravo u zdravstvenom turizmu. Iako se ovaj oblik turizma može smatrati pretečom gospodarske grane koja u suvremenim uvjetima predstavlja jednu od ekonomski najrazvijenijih i najunosnijih gospodarskih grana, značaj, uloga, važnost i potencijal zdravstvenog turizma nisu nimalo manji nego li u samim početcima. Štoviše, upravo je ovo grana koja prema brojnim pokazateljima djeluje kao grana turizma s najviše potencijala za budući razvoj – kako u...
Zdravstveni turizam na Brijunima za vrijeme Paula Kupelwiesera
Zdravstveni turizam na Brijunima za vrijeme Paula Kupelwiesera
Maja Rovis
Zdravstveni turizam na Brijunskom otočju ima duboke korijene počevši od 1894. kada su postali vlasništvo Paula Kupelwiesera, industrijskog magnata iz Austro-Ugarske Monarhije. Otočje se izdvajalo zbog svoje mediteranske klime i uređenog krajolika, a dosegnulo je širu popularnost zahvaljujući prometnoj povezanosti. Ovaj rad istražuje povijest razvoja zdravstvenog turizma na Brijunima tijekom Kupelwieserove ere. Strukturiran je u sedam cjelina, počevši s povijesnim i kulturnim...
Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj
Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj
Gabriella Gjevelekaj
Zdravstveni turizam, kao jedan od selektivnih oblika turizma, ima veliku značajnost u Republici Hrvatskoj. Razvojem zdravstvenog turizma razvijati će se i sama destinacija, ali i poboljšati zdravstveno stanje korisnika usluga zdravstvenog turizma. Mnogobrojni neiskorišteni potencijali svih oblika zdravstvenog turizma (wellness, lječilišni i medicinski turizam) posljedica su zakonskih propisa. U zakonskim propisima nedostaju normativni akti o pružanju zdravstvenih usluga u turizmu. Da...
Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj
Zdravstveni turizam u Republici Hrvatskoj
Miran Učkar
Zdravstveni turizam danas sve više postaje selektivni oblik turizma koji je jedan od potencijalno vodećih proizvodnih grupa globalnog turističkog tržišta, a naročito u regiji Europe. Radi se o proizvodu koji danas na globalnoj razini iskazuje iznadprosječne godišnje stope rasta, a trendovi starenja populacije i orijentacije na zdravi život ukazuju da zdravstveni turizam ima potencijal postati jedan od glavnih motiva putovanja u budućnosti. U okviru značajnih komparativnih...
Zeleni marketing kao novi koncept poslovanja
Zeleni marketing kao novi koncept poslovanja
Mia Bačić
U ovom radu razmatra se koliko je pojava odrţivog razvoja utjecala na poduzeća i na njihovo poslovanje. Kada su ljudi shvatili kako štetno djeluju na okoliš, počeli su traţiti druge oblike razvoja koji će dovesti do ravnoteţe izmeĎu prirode i ljudske zajednice. Shvatili su da treba krenuti novim smjerom razvoja u budućnosti, na temeljima odrţivog razvoja. Danas sve veći broj menadţera vjeruje da je za osiguranje budućnosti njihovih poduzeća opravdano ugraditi načela odrţivog...
Zeleni strateški marketing
Zeleni strateški marketing
Iva Bogatirov
Cilj ovog rada je pružiti informacije o zelenim potrošačima i zelenom strateškom marketingu odnosno kako poduzeća pomoću zelenog strateškog marketinga mogu konkurirati na tržištu. Svi su uključeni u ove rasprave neovisno o tome u kojoj državi žive, jer sve sustiže isti problem, a to je zagađenje planeta Zemlje. Nesavjesnom potrošnjom prirodnih resursa i nedovoljnim ili nepravilnim recikliranjem čovjek je postao najveći protivnik Zemlji. Udio zelenih potrošača na tržištu...
Zeleno gospodarstvo
Zeleno gospodarstvo
Erna Ćatić
Zeleno gospodarstvo stavlja naglasak na dugoročnu održivost, na stvaranje novih radnih mjesta, na zaštitu okoliša i na smanjenje iskorištavanja prirodnih resursa. Današnja gospodarstva usmjerena su na kružni model zelenog gospodarstva koje se temelji na strateškim odrednicama tehnološkog razvoja, razvoja zelenog graditeljstva te obnovljivih izvora energije i efikasne potrošnje električne energije. Zeleno gospodarstvo je važno za gospodarski rast, jer utječe na održivi razvoj,...
Zeleno poduzetništvo i eko inovacije
Zeleno poduzetništvo i eko inovacije
Ilijana Vozila
Zeleno poduzetništvo je jedan od oblika poduzetništva koji se bavi osmišljavanjem i provođenjem rješenja za ekološke probleme s ciljem postizanja poslovanja koji se temelji na održivosti. Kako bi se to postiglo ključan je razvoj eko inovacija jer promiču održivost tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda te se zato i smatraju ključnim pokretačem za prijelaz na koncept kružne ekonomije kojem je cilj da otpad ne postoji. Pomoću zelenih certifikata poduzeća na vjerodostojan...
Zeleno poduzetništvo i gospodarstvo; ekološki certifikati
Zeleno poduzetništvo i gospodarstvo; ekološki certifikati
Boris Radeka
Kao posljedica klimatskih promjena, pretjeranog iskorištavanja prirodnih resursa te zagađenja okoliša nastao je poseban oblik poduzetništva, zeleno poduzetništvo. Zeleno poduzetništvo kao takvo bavi se realizacijom poduzetničkih ideja koje nemaju negativan utjecaj na okoliš, a istodobno su financijski održive. Kao jedan od oblika zelenog poduzetništva ističe se ekološka poljoprivredna proizvodnja. Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja dovela je do velikih ekoloških problema,...

Pages