Pages

Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj
Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj
Bruno Dir
Rad Značaj prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj bavi se značajkama obnovljivih i neobnovljivih izvora energije te njihovim potencijalima, raspoloživosti, mogućnostima iskorištavanja utjecajima na ekonomski rast i razvoj zemlje. Svjetska populacija svoje energetske potrebe najviše iskorištava iz neobnovljivih resursa poput ugljena, nafte i prirodnog plina čiji su negativni utjecaji na okoliš detaljno opisani. S obzirom na to pažnja je posvećena obnovljivim prirodnim resursima...
Značaj prometa za hrvatski turizam
Značaj prometa za hrvatski turizam
Ivana Igrec
Tema ovog Završnog rada je promet u hrvatskom turizmu. Svrha rada je pomoću komparativne analize Mediteranskih zemalja dokazati kako prometna infrastruktura može unaprijediti hrvatski turizam. Cilj istraživanja je analizirati važnost prometne infrastrukture za turizam te utvrditi prednosti i nedostatke. Pri pisanju rada korištena su metoda analize i sinteze, metoda komparacije, metoda deskripcije, metoda interpelacije i metoda klasifikacije. Pomoću tih metoda se nastojalo utvrditi da...
Značaj socijalne infrastrukture za razvoj hrvatskog gospodarstva
Značaj socijalne infrastrukture za razvoj hrvatskog gospodarstva
Tamara Mijić
Socijalna infrastruktura obuhvaća: obrazovanje, zdravstvo, znanost i javnu upravu. Svaka od navedenih djelatnosti utječe na kvalitetu života i društvo, što se reflektira na stanje u državi. Također, uvelike utječe na gospodarski razvoj pojedine države. Obrazovanje, kao jedan od najvažnijih čimbenika za povećanje konkuretske prednosti, utječe na stupanj razvijenosti neke zemlje. Napredak ove djelatnosti uvelike utječe na položaj zemlje u odnosu na druge. Hrvatska ulaže u...
Značaj sporednog lika u djelima Harukija Murakamija
Značaj sporednog lika u djelima Harukija Murakamija
Olga Đusić
Ovaj završni rad bavi se temom značaja sporednog lika u djelima japanskog pisca Harukija Murakamija. Na početku rada pojašnjen je kulturno-povijesni kontekst vremena za kojeg Murakami živi i stvara te kontekst japanske književnosti 19. i 20. stoljeća. Rad prikazuje kako se Murakami koristi sporednim likovima ne bi li pred glavnoga lika i čitatelja istovremeno postavio određeni problem ili segment iz ljudskoga života kojeg valja promotriti iz osobne perspektive. Sporedni likovi...
Značaj tehnologije u bankarstvu
Značaj tehnologije u bankarstvu
Erna Radolović
Druga polovica 20. stoljeća označila je sasvim novo razdoblje u ljudskom životu i poslovanju. Nakon 1970-ih godina može se govoriti o nizu revolucija koje su se odrazile na sve značajnije segmente kao što su znanost, tehnologija i zdravstvo. U tom kontekstu razmatra se i razvoj elektroničkog poslovanja koji je podržao čitav niz tehnoloških dostignuća i inovacija. Elektroničko poslovanje jedno je od glavnih obilježja suvremenoga doba i suvremenoga poslovanja. Ono je doprinjelo...
Značaj testiranja za osiguranje kvalitete softvera
Značaj testiranja za osiguranje kvalitete softvera
Mikele Paladin
U radu se pisalo o važnosti testiranja u osiguranju kvalitete softvera.U početku, tj. unutar uvoda se pisalo o tome što je softver, te se opisalo sve korake SDLC-a. U samom osiguranju kvalitete softvera obuhvaćeni su pojmovi osiguranja kvalitete kao i kontrola kvalitete. Nakon osiguranja kvalitete softvera pojašnjeno jetestiranje softvera kao i njegova načela te se pojasnilo zbog čega je provođenje testiranja softvera neophodno te se potom opisao životni ciklus testiranja softvera....
Značaj turističkih investicija u gradovima - odabrane studije slučaja iz EU
Značaj turističkih investicija u gradovima - odabrane studije slučaja iz EU
Roberta Smiljanić
Turizam kao pojava postoji još od kada si je čovjek uspio osigurati uvjete za putovanje. U današnje vrijeme turizam je jedan od glavnih prihoda za brojne zemlje jer omogućuje ljudima da putuju, upoznaju drugu kulturu, stanovnike tih zemalja i bijeg od svakodnevice. Europa je bila i ostala najatraktivnije receptivno i emitivno turističko tržište. Iako se turizam najčešće smatra ekonomskom pojavom jer se radi o velikoj količini novčanog obrtaja, on je zapravo puno više od toga. ...
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Značaj turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske
Irmela Henić
Termin "turizam" koristi se svakodnevno u svim dijelovima svijeta, pa tako mnogi pod pojmom turizam podrazumijevaju putovanje, godišnji odmor, zabava, rekreacija i sl. Turistička potražnja predstavlja skupinu potencijalnih turista-potrošača koja svojim stavovima, navikama, željama i mogućnostima određuje količine, kvalitetu i cijene pojedinih roba i usluga na turističkom tržištu. TOMAS istraživanja su jedini koji osim utvrđivanja prosječne dnevne ljetne domaće i inozemne...
Značaj usluga u vanjskotrgovinskoj razmjeni odabranih zemalja
Značaj usluga u vanjskotrgovinskoj razmjeni odabranih zemalja
Larisa Buršić
Svrha rada je prikazati značaj usluga u vanjskotrgovinskoj razmjeni, te analizirati njihov uvoz i izvoz kod odabranih zemalja. Prikazani su pojam, obilježja i klasifikacija usluga te dva sporazuma o trgovini uslugama, Sporazum o trgovini uslugama i Opći sporazum o trgovini uslugama. Prikazan je značaj izvoza i uvoza usluga na globalnoj razini kroz statističke podatke od 2009. do 2019. Nakon toga su analizirani uvoz i izvoz usluga u Irskoj, Kini i Hrvatskoj od 2009. do 2019. godine...
Značaj utjecajnih osoba pri donošenju odluka o kupnji kod generacije Y
Značaj utjecajnih osoba pri donošenju odluka o kupnji kod generacije Y
Lorena Peter
U ovo suvremeno doba, značaj tehnologije i interneta poprilično je velik, a utjecaj društvenih mreža sve je izraženiji. Kako se svakodnevni život počeo odvijati u virtualnom okruženju tako je i sam marketing poprimio digitalni oblik poslovanja. Zbog navedenog došlo je do promjene u ponašanju korisnika društvenih mreža, kupaca te marketinških aktivnosti poduzeća. Brojna su poduzeća tako primijetila da veliki broj ljudi prije same kupovine traži savjete i preporuke, kako od...
Značaj vodstva u odgovornom poslovanju - primjer Republike Hrvatske
Značaj vodstva u odgovornom poslovanju - primjer Republike Hrvatske
Alison Širol
Cilj ovog rada je odrediti značaj vodstva u odgovornom poslovanju na primjeru poduzeća u Republici Hrvatskoj. U prvom poglavlju rada osvrnuti ćemo se na društveno odgovorno poslovanje, te koje koristi imaju poduzeća od društveno odgovornog poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje se smatra konceptom koji pozitivno djeluje na društvene probleme kao što su zaštita okoliša, poboljšanje zdravlja, obrazovanja, odgovornost poduzeća kako bi djelovala po principima održivih resursa i...
Značaj volontiranja u neprofitnim organizacijama
Značaj volontiranja u neprofitnim organizacijama
Silvia Salkić
U ovom radu razmatraju se neprofitne organizacije i volonteri u neprofitnim organizacijama. Neprofitne organizacije mogu se definirati kao organizacije koje služe ostvarivanju nekog određenog javnog interesa, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. Neprofitne organizacije ne bi mogle uspješno poslovati bez pomoći volontera. Volonteri su pomagači, ali i pokretači i nositelji pozitivnih promjena te graditelji odgovornih, aktivnih i humanih zajednica. Volontiranjem...

Pages