završni rad
Kontrola marketinških aktivnosti u turizmu

Tena Tadijanović (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovKontrola marketinških aktivnosti u turizmu
AutorTena Tadijanović
Voditelj/MentorDanijela Križman Pavlović (mentor)
Sažetak rada
U svakom procesu tako i u procesu upravljanja marketinških aktivnosti potreban je redoslijed izvršavanja zadataka. Proces prvo započinje planiranjem, zatim organizacijom te završava kontrolom marketinških aktivnosti koja je ujedno i tema ovog završnog rada. Nužno ju je provoditi u svakom upravljačkom procesu jer je usredotočena na održavanje organizacije u njezinoj okolini te prema napretku u ostvarenju postavljenih ciljeva. Postoje četiri vrste kontrole marketinških aktivnosti, to su kontrola godišnjeg plana, kontrola profitabilnosti, kontrola učinkovitosti i strateška kontrola. Kontrolom godišnjeg plana prate se tekući marketinški napori i rezultati radi utvrđivanja ostvaruje li se prodaja, profiti i drugi ciljevi. Kontrola profitabilnosti ima za svrhu utvrditi u kojim poslovima subjekt turističke ponude zarađuje odnosno gubi te pomaže u donošenju odluke da li određeni turistički proizvod ili neku marketinšku aktivnost treba proširiti, smanjiti ili ukloniti. Kontrola učinkovitosti služi davanju ocjene jesu li pojedine marketinške aktivnosti s obzirom na njihove izdatke dovoljno djelotvorne u ostvarivanju marketinških ciljeva. Posljednja, strategijska kontrola obuhvaća periodično provjeravati jesu li postojećoj i predviđenoj okolini marketinga optimalno prilagođeni ciljevi, strategije i sustavi marketinga određenog poduzeća. Da bi bolje razumjeli sam rad, uzet je primjer iz prakse, što znači da ćemo kontrolu marketinških aktivnosti primjeniti na incoming turoperatoru Uniline, krečeći od njegove pozicije na turističkom tržištu te vizije i misije poduzeća.
Ključne riječiplaniranje organizacija kontrola cilj mjera Uniline d.o.o.
Naslov na drugom jeziku (engleski)Control of marketing activities in tourism
Povjerenstvo za obranuAljoša Vitasović (predsjednik povjerenstva)
Danijela Križman Pavlović (član povjerenstva)
Dragan Benazić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerFinancije
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In any process and in the management of marketing activities it is required the order of tasks. The process first starts with planning, then comes organization, and ends with control of marketing activities which is the subject of this thesis. It's necessary to be conducted in each control process as it focuses on maintaining the organization in its environment and to the progress in achieving the set goals. There are four types of control of marketing activities; control of the annual plan, control of profitability, control of effectiveness and strategic control. By controlling the annual plan, the current marketing efforts and results are monitored in order to determine whether the sales, profits and other objectives are achieved. Control of profitability has the purpose to determine in which businesses the entity of the tourist offer earns or loses, this helps in determining whether a particular tourism product or a marketing activity should be expanded, reduced or eliminated. Control of efficiency serves for evaluating whether the individual marketing activities with regard to their expenses sufficiently effective in achieving marketing objectives. Last but not least, strategic control includes periodically check whether the existing and the intended environment of marketing is optimally adapted to the objectives, strategies and systems of marketing of a particular company. For better understanding of this thesis, it's taken an example from practice which means that we'll apply the control of marketing activities to incoming tour operator Uniline, starting from his position in the tourism market, and also the vision and the mission of the company.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)planning organization control target measure Uniline
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:506241
PohranioTihana Gerić