završni rad
Formiranje radnog mjesta

Bruno Petrali (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Podaci o radu
NaslovFormiranje radnog mjesta
AutorBruno Petrali
Voditelj/MentorDanijela Križman Pavlović (mentor)
Sažetak rada
Upravljanje ljudskim resursima ključan je faktor uspješnog poslovanja organizacije. Predmet istraživanja ovog rada je formiranje radnog mjesta, prikazano i na primjeru poduzeća Podravka d.d.. Rad je podijeljen u 5 poglavlja uključujući uvod i zaključak. Rad objašnjava pojam, ulogu, elemente, i vrste organizacijske strukture sačinjene od skupa individua od kojih svaka ima svoju ulogu i specifično radno mjesto, ali i odgovornost i prava. Organizacija ima svoje vođe, hijerarhiju i ciljeve. Posebno je obrađena tema radnog mjesta, procesi definiranja, povezivanja, i sistematizacije. Uz kritički osvrt na primjeru navedenog poduzeća prikazan je postupak formiranja radnog mjesta u konkretnoj, stvarnoj organizaciji što pobliže daje uvid u proces nastajanja radnog mjesta. U procesu formiranja radnog mjesta najveće uloge imaju planiranje, selekcija ljudskih resursa te njihova integracija unutar organizacije, svemu prethodi analiza organizacijskih potreba. Uz jasnu strategiju i dobru organizaciju, za ostvarenje poslovnih ciljeva od presudnog su značaja dobri stručnjaci. Ključ uspjeha Podravke d.d. upravo su dinamični, kreativni, inovativni i uspješni ljudi i njihova znanja i vještine. Bitno je prepoznati individualne potencijale i preferencije kod zaposlenika koje treba što bolje uskladiti s poslovnim izazovima organizacije. Ljudi su najveća vrijednost i konkurentska prednost organizacije, stoga su znanje i sposobnost danas najcjenjenija imovina u kompaniji.
Ključne riječiradno mjesto organizacija formiranje procesi sistematizacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)The workplace design
Povjerenstvo za obranuSabina Lacmanovic (predsjednik povjerenstva)
Danijela Križman Pavlović (član povjerenstva)
Morena Paulišić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ustrojstvena jedinica niže razineFakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
MjestoPula
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika
SmjerManagement i poduzetništvo
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv.bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-11-18
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Managing human resources is a key factor in successful running of a business. Subject of investigation of this thesis , is creation (design) of the workplace , shown on example of enterprise Podravka d.d. Work is divided in 5 chapters including Introduction and conclusion. Work explains concept, role, elements and types of organisations structure consisting of individual groups of which every one has its own role and specific workplace, and responsibility and rights. Organisation has its leaders, hierarchy and goals. Especially is cultivated theme of workplace, process of definition, link and systematization with critical retrospective on example of above stated company, illustrated is way of forming of a workplace in a concrete, real organisation, which gives an insight in process of making the workplace. In the process of forming of a workplace, the biggest rolls have: planing, selection of human resources and their integrity inside the organisation. However analysing of organisations needs, precedes it all. With clear strategy and good organisation, for achievement of business goals, good experts are of presidential importance. Key to success of Podravka, are exactly dynamic, creative, innovative and successful people and their knowledge and skills. It is important to recognise individual potential and preferences in workers, who need to be best fitted with regards to work challenges of organisation. People are the biggest value and precedence of organisation, therefore knowledge and skills are today the most valuable asset of company.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)workplace organisation creation process systematisation
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:972405
PohranioTihana Gerić