diplomski rad
Romanizmi u govoru Svetog Lovreća Pazenatičkog / I romanismi nella parlata di san Lorenzo Pasenatico

Katarina Prekalj (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet