Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
PERCEPCIJE RODITELJA O OGLAŠAVANJU HRANE PREMA DJECI NA TELEVIZIJI: IZLOŽENOST, UTJECAJ I REGULATIVA

Nefat, Ariana; Benazić, Dragan (2011)
Podaci o radu
Jezik rada engleski
Naslov (hrvatski)PERCEPCIJE RODITELJA O OGLAŠAVANJU HRANE PREMA DJECI NA TELEVIZIJI: IZLOŽENOST, UTJECAJ I REGULATIVA
Naslov (engleski)PARENTS' PERCEPTIONS OF FOOD ADVERTISING AIMED AT CHILDREN ON TELEVISION: EXPOSURE, INFLUENCE AND REGULATIONS
AutorNefat, Ariana
Benazić, Dragan
Sažetak rada (hrvatski)
Svrha rada je istražiti percepcije roditelja o oglašavanju hrane prema djeci na televiziji. Teorijsko istraživanje uključuje osvrt na marketing prema djeci, analizu utjecajnih čimbenika, utjecaj oglašavanja hrane prema djeci, percepcije roditelja te pitanja regulacije ovog područja oglašavanja. Empirijsko istraživanje anketnog ispitivanje percepcija roditelja ne potvrđuje vezu između vremena provedenog ispred televizora i ponašanja djece ali ukazuje na negativne stavove roditelja o oglašavanju hrane koje utječu na umjereno restriktivan stav o zabrani takvih oglasa.
Sažetak rada (engleski)
The purpose of this work is to investigate the perceptions of parents about advertising of food to children on television. The theoretical research includes a review of marketing to children, the analysis of influential factors, the influence of food advertising aimed at children, the perceptions of the parents and the issue of regulation of this area of advertising. The empirical research conducted via a questionnaire to the parents does not confirm the connection between the time spent in front of the television and the behaviour of children, but it does indicate at the negative attitudes of parents about advertising of food that influence their moderately restrictive attitude on the prohibition of such advertising.
Ključne riječi (hrvatski)oglašavanje prema djeci televizijsko oglašavanje percepcije roditelja zakonska regulativa Hrvatska
Ključne riječi (engleski)advertising to children television advertising perceptions of parents regulation Croatia
Vrsta radaznanstveni rad - izvorni znanstveni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran - međunarodna recenzija
Naslov časopisaEconomic research - Ekonomska istraživanja
Brojčani podaci2011, Vol. 24, br. 1, str. 49-67
ISSN1331-677X
e-ISSN1848-9664
Datumdatum objave publikacije: 01.03.2011.
URL radahttp://hrcak.srce.hr/67740
Znanstveno područjeDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
UstanovaSveučilište Jurja Dobrile u Puli
(Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković")
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:538053