završni rad
Ovisnost odgovora biomarkera o morfološkim karaketristikama bioindikatora (Mytilus galloprovincialis) kvalitete mora

Claudia Fiorentin (2016)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za prirodne i zdravstvene studije