završni rad
Život i rad Sigmunda Romberga

Ina Cerovečki (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Muzička akademija u Puli