diplomski rad
Lingvistički atlas Istre i Kvarnera: Poljane / Atlante linguistico Istro-quarnerino: Poljane

Sara Ćorić (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije