završni rad
Kazneno pravo između književne fikcije i realnosti u Božanstvenoj komediji / Il diritto penale tra finzione letteraria e realta nella Divina commedia

Romana Macuka (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije