završni rad
Predrasude i stereotipi kao prepreke u interkulturalnim susretima

Adriana Jurešić (2017)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije