završni rad
Obveze ugovornih strana kod ugovora o alotmanu

Nikolina Juranović (2015)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"