undergraduate thesis
Obligations of the parties to the contract of allotment

Nikolina Juranović (2015)
University of Pula
Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
Metadata
TitleObveze ugovornih strana kod ugovora o alotmanu
AuthorNikolina Juranović
Mentor(s)Oliver Radolović (thesis advisor)
Abstract
Turističko tržište je specifično po tome što su ponuda i potražnja prostorno udaljeni i što korisnici određenih usluga moraju napustiti svoje mjesto boravka kako bi iskoristili plaćene usluge, odnosno karakteristično je kretanje turističke potražnje prema turističkoj ponudi. U turizmu postoji velika međuovisnost između turističkih agencija i ugostitelja. Činjenica da turističke agencije dobro poznaju turističku ponudu i potraţnju ukazuje na njihovu mogućnost posredovanja između istih. Ugovor o alotmanu jedan je od glavnih ugovora u turizmu koji regulira poslovne odnose te vrste. U ovom ugovoru javljaju se dvije ugovorne strane, turistička agencija i ugostitelj. Ugovori koji su sklopljeni između turističke agencije i ugostitelja su uvijek sklopljeni za gosta koji će te usluge koristiti. Agencija posredništvom između gosta i ugostitelja ostvaruje dobit, odnosno ugostitelj joj isplaćuje proviziju. Gosti biraju turističke agencije kao posrednike zbog velikog izvora informacija koje nude, radi brzine, jednostavnosti, sigurnosti i pouzdanosti, a nerijetko i jeftinijih cijena kod paket aranžmana u usporedbi sa zbirom cijena pojedinačnih usluga. Gost, koji je korisnik ugovorenih usluga, klijent je agencije s kojom sklapa ugovor o organiziranju putovanja, dok kod ugostitelja ima status treće osobe. Cilj ugovora o alotmanu je popunjavanje ugovorenih smještajnih kapaciteta, u kojem se kod ugostitelja smanjuje rizik od neispunjenja leţajeva, a agencija ostvaruje profit kroz proviziju koju dobiva od strane ugostitelja. Svrha rada je prikazati na koji način funkcionira ugovor o alotmanu, prava i obveze suugovaratelja, pozitivne učinke sklapanja ugovora o alotmanu i kriterije za uspješne dugoročne poslovne odnose između ugovornih strana.
Parallel title (English)Obligations of the parties to the contract of allotment
Committee MembersAljoša Vitasović
Oliver Radolović
Marko Turk
GranterUniversity of Pula
Lower level organizational unitsFaculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković"
PlacePula
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Finance, Accounting and Auditing, Marketing Management, Management and Entrepreneurship, Tourism, Business Informatics
Study specializationTourism
Academic title abbreviationuniv.bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-23
Parallel abstract (English)
The tourist market is specific since the supply and demand are geographically distant and as users of certain services must leave their place of residence in order to take advantage of paid services, or the characteristic movement of tourist demand to the tourist supply. In tourism, there is a strong interdependence between travel agencies and hotel-keepers. The fact that travel agencies are well acquainted with the tourist supply and demand led to their possibility of mediation between those two. The allotment contract is one of the main contracts in the tourism industry, which regulates business relationships of that kind. In this agreement there are two parties, a travel agency and a hotel-keeper. Guests choose travel agencies as intermediaries between them and hotel-keepers because of the great sources of information that are offered by them, because of the simplicity, safety and reliability, and often cheaper prices. Guests, which are the users of the contracted services, are direct clients of agency's, while for the hotel-keepers they have the status of a third party. The purpose of the allotment contract is to fill the agreed accommodation units with guests by agencies, which will reduce the risk of empty rooms for the hotel-keeper, and the agencies make a profit through the commission they receive from the hotel-keepers. The aim of this bachelor thesis is to show how the allotment contract works, the rights and obligations of the contracting parties, the positive effects of the allotment contract and the criteria for successful long-term business relations between the parties.
Parallel keywords (Croatian)ugovor o alotmanu rooming lista voucher vrste ugovora o alotmanu
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:501179
CommitterBarbara Dušan