diplomski rad
Suradnja odgojno - obrazovne ustanove s lokalnom zajednicom

Tina Drenjančević (2018)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti